Google+ Followers

יום ראשון, 1 באפריל 2012

01.04.2012


 

מקורות האור; מידע כוזב הנשמע מפחיד; כבוד לעובדי האור; פעולה מאחורי הקלעים; חשיבותם של אירועים טרגיים אחרונים; נזק נפשי כתוצאה ממלחמה; השפעותיה של תודעה קולקטיבית; שיחותיו של אובמה; מבוא לדיון בנושא חוצנים; תפיסות מוטעות של תור-הזהב; אקטואליות; העמדה לדין של פושעים.


ברכות אוהבות מכל הנשמות בתחנה זו, כאן Matthew. השפעותיו של האור ההולך וגדל בעולמכם מתרחבות מעבר לשינויי המבנה הרדיקלים ופיטורי האנשים המושחתים בממשלות המקומיות ובתאגידים חשובים - זה קורה גם בקהילות, מכפרים ועד לערים חשובות ברחבי העולם. ההשפעות הן מעבר להשתתפות פעילה של עזרה ותרומות לאנשים במצוקה קשה ברמות בינלאומיות ומקומיות, והמספר הגובר של קולות לשלום, שמירת חיי חיות וסביבה ביחד עם עשרות צעדים חיוביים אחרים. כל פעם שנחתמת עצומה בגין סיבה מיטיבה או לתקון עוול, האנרגיה של כוונת החותם מתערבבת עם האנרגיה של אלפים, אולי מיליונים של אחרים אשר גם חתמו כדי לתמוך בסיבה זו, וזה אותו דבר עם כל מחשבה אוהבת יחידה, כל הרגשה של הכרת תודה, חמלה, ותשוקה לעולם טוב יותר.

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/