Google+ Followers

יום רביעי, 1 בפברואר 2012

01.02.2012


 

ברכות מכל הנשמות בתחנה זו. כאן Matthew. בשעה שעובדי אור רבים ממתינים בבטחה בשלבי המעבר לקראת הבשלת תור הזהב של כדור הארץ, אחרים דורכים במקום, כלומר, הם ממתינים עד אשר יקבלו הוכחה חותכת אשר תצדיק אמון מלא בדיווחי ישויות האור. מכיוון שהרוב המכריע של האוכלוסייה שלכם אינם יודעים ששנה זו תסתיים לפתחה של תקופה חדשה מדהימה של שלום, שיתוף פעולה והרמוניה עם הטבע, ישנן חששות מחדש עם כל צחצוח חרבות, ניתוח כלכלי חמור, חוק חדש או מדיניות השוחקת את החירות.

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/