Google+ Followers

יום רביעי, 4 ביולי 2012

04.07.2012 

מסר מ- Matthew Ward מיום 4 ביולי 2012


המעצרים הקרבים ובאים; משא ומתן בין מנהיגי העולם לבין החוצנים, הנוכחות כוללת גם את האילומינאטי; תחומי התקדמות; אובמה; הכל מבוסס על כך שהאופל יפסיק את פעילותו בסוף השנה; התחלת רפורמת ביניים; שינויים שיקרו לאחר שהפלנטה תיכנס לדחיסות של השלב הרביעי; הסיבה לדחיית נחיתת החוצנים ; האחריות לעצמי.


ברכות אוהבות מכל הנשמות בתחנה זו, כאן Matthew. אנו שמחים לספר לכם כי אירוע רב חשיבות עומד להתרחש. כמו כן, קרוב לוודאי כי לא יפורסם מידע מסוים שהיה אמור להתפרסם - כלומר, מספר ניכר של אילומינאטי בכירים עומדים להיאסר - רמת ההישגים הגבוהה ידועה בעיקר לצדדים המשתתפים.

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/