Google+ Followers

יום שבת, 3 ביוני 2017

מסר מ- Matthew Ward מיום 30 במאי 2017מסר מ- Matthew Ward מיום 30 במאי 2017

עם ברכות אוהבות מכול הנשמות בתחנה זו, זהו Matthew. פעולות לא הגיוניות של טרוריזם  וממשלות המדכאות באלימות הפגנות של אזרחים הן בלתי נמנעות כיוון שהציביליזציה מהדחיסות השלישית  משלימה את החוויה הקרמתית כך שתוכל להתפתח. אל תתמקדו בבקשה על ההיבטים העצובים של אירועים מעין אלה, אלא במקום זאת הקרינו ביציבות את האור שלכם, המשימה שבחרתם כדי לעזור לאנשי כדור הארץ להתעורר באופן רוחני ובמודעות ולהיות השראה כדי להתמיר את עולמכם לתוךעידן הזהב.

נשאלנו איך "רק בהקרנת האור" זה יכול לעזור לכדור הארץ, ואחרים שאלו איך ספיגת האור על ידי תאי הגוף מסייעת לצמיחה במודעות הרוחנית והמודעת.  נאמר מאוד בפשטות, אור הוא תודעה, המידע נמצא ב-DNA בתאים, וה- DNA הוא מי שמעצב את כול החיים ביקום זה. לפני כמה שנים דברתי על נושא זה ובקשתי מאמי להעתיק את אותו החלק של המסר.

לא רק התודעה הקולקטיבית גורמת לפלנטה לרדת לתוך הדחיסות השלישית העמוקה ושומרת אותה שקועה בבוץ שם במשך אלף שנים, אלא יותר לאחרונה ניתן סיוע לה להתרומם מחוץ לשם. וכיוון שכדור הארץ אוהב את כול צורות החיים של תושביו, הוא משתוקק כי הנשמות תקרנה ביציבות את האור שלהן לתוך התודעה הקולקטיבית, שם היא יכולה להעניק לנשמות ישנות את "ההתרוממות" לתוך המודעות הרוחנית ואת השינויים התאיים שהם צריכים כדי לנוע פיסית לתוך עידן הזהב.

נשאלתי מדוע שינויים תאיים אלה הכרחיים, ואני מאמין שתשובתי תראה מדוע עזרתכם יוצרת את אותו עידן נהדר בניצחון גדול מעין זה.  היספגות האור משקמת את ה- DNA בגוף למצבו לפני  שכוחות האופל שינו את המבנה התאי של המין האנושי בכדור הארץ כדי "להטביע אותם" באופן אינטלקטואלי, רוחני ופיזי. אם משהו יכול להיקרא "חטא", זה מפריע בצמיחתה של הנשמה, ובהפרה של החוקים האוניברסאליים, שזה בדיוק מה שכוחות האופל עשו לכול הציביליזציה.

בדחיסויות גבוהות יותר, התאים הם גבישיים(קריסטליים) והרכבם כולל אופי של טוהר, בהירות רוחנית, ותוחלת חיים פיזית ארוכה ללא כול המחלות. לעומת זאת, תאי הפחמן של צורות החיים בדחיסות השלישית מזמינים את המאפיינים הבסיסיים הקשורים עם רוע כמו גם מפחיתים מאוד את כוחה של הנפש, הרצון נחלש באופן חמור, ונוצרות מחלות רבות מבחינה פיזית, רגשית ומנטאלית. תקופות החיים עם מאפיינים אלה וחולשה שולטים בגופם של האנשים ומשתקפים במחשבותיהם, הרגשותיהם והתנהגותם שאוחסנו בזיכרונות התאיים והועברו מדור אחד לבא אחריו.

שינוי שטני זה של מבנה המין האנושי לפני עידנים גרם לאישיות של הנשמות להתפתל כלפי מטה ממישורי האור לתוך הדחיסות השלישית העמוקה, במקום בו הבובות הפלנטריות של כוחות האופל יכלו לשמור בקלות על ההמונים בבורות לגבי מקורותיהם באור, לגבי הפוטנציאל שלהם הבלתי מוגבל הבא לידי ביטוי ולגבי אי ניתנות להפרדה של כול הנשמות מאלוהים ומאחד את השני. התעוררות מרמת המגבלות, מקום בו כוחות האופל שולטים באמצעות הכלי והדלק העוצמתי שלהם – פחד! -  דרשה מאמץ נועז מצדן של הנשמות אשר שוב ושוב התגלמו עם הכוונה להתגבר על השפעת האופל, אבל נכשלו. מרביתכם בילו מאות רבות של מחזורי חיים באותו מחזור של ניסוי/כישלון, והפעם הצלחתם לפרוץ זאת! באמצעות ספיגתו של האור, אתם דורשים את העצמי האלוהי והאילתי שלכם ותופסים את מקומכם הלגיטימי במשפחתנו האוניברסאלית [10 במרץ, 2009].

כמו כן בקשתי מאמי להעתיק את החלק מאחד מהספרים שנותן תובנה נוספת. [בסוף שנת 1995, כאשר   Matthewהיה עדיין בנירוונה, קווי התקשורת הטלפתית תוגברו כדי למנוע את פלישתם של כוחות האופל לתוך המסרים של ישויות האור, והקטע הבא מתוך ההארות עבור התקופה החדשה הועבר על ידי מה שהוא כינה "הנפש הקבוצתית"].

האם יכול אתה לומר לי משהו לגבי 12 גדילי ה- DNA?

אמא סוזן, נשמח להתייחס לכך. 12 גדילי ה- DNAהקיימים עד כה בבני אדם של כדור הארץ הוקמו מחדש כדי להכינכם להטמעת האור שהוקרן כדי לרומם את חיבוריכם הרוחניים והמודעים עם שיעורי רטט דחיסות גבוהים יותר. בצלילה כלפי מטה מתחילתה של הבריאה, 30 גדילי DNA המקוריים של צורות חיים אינטליגנטיות צומצמו עד שהגיעו לרמה הנוכחית בדחיסות השלישית.

DNA הינו מהות של אור בתוך הגוף הפיזי ברמת התא. כאשר התרחשה לראשונה הפיזיות, בתקופה כה רחוקה בימי קדם כך שברמה זו אין אנו יכולים להבין מתי התאימות מוחלטת עם חומרי הבניה המקוריים של הבורא שלטו בלי שאלה או חריגה. כול חומרי הבריאה היו עשויים מאור.

כשהחומרים נעשו דחוסים יותר לצורך מתן ביטוי בצורה במקום רק באור ובמודעות, נדרשו שינויים במבנה של יסודות ה- DNA.  הם הפכו לצרים יותר בהרכב כשגוף דחוס יותר ומהויות לבניה דומיינו לידי ביטוי. בסופו של דבר הדחיסות הפכה למעין זו כך שהמספר המקורי של 30 גדילי DNA הוקטן לרק גדיל אחד בצורת החיים הפרימיטיבית ביותר האפשרית לייצור, לה אתם עשויים לקרוא תת-חיים (sub-life). אין אתם יודעים עליהם, כיוון שברמת כדור הארץ נדרשים לפחות שני גדילים.

ירידה בדחיסות היתה המיקוד של חיי בני האדם של כדור הארץ במשך תקופה ארוכה, ולכן הפלנטה שלכם הפכה למאוכלסת עם אנשים אשר המספר היורד של גדילי DNA היה התוצאה הטבעית של כוונת בריאתם. פשוט כמו הכוונה לייצר חיים עם מספר גדיליDNA מינימלי בוצעה, אותו הדבר נכון לעליות במקביל בגדילים כשהנשמות מחפשות צורות גבוהות יותר של מתן ביטוי. זה  עכשיו מתרחש על כדור הארץ  כיוון שכוונתן של חלק מהנשמות היא להתרומם במקום להישאר סטטיים.

אמא, תודה לך. אם את מהרהרת כמה פעמים אמרנו כי אור ואהבה הם אותה אנרגיה ואנרגיה זו היא כוח עוצמתי מאוד ביקום, את יודעת שכאשר האור מוקטן באופן חמור בתאי האנשים, אותו הדבר נכון לגבי יכולותיהם לאהוב - ואהבה היא המפתח להתפתחות עצמית ולהתמרת עולמות.

ועכשיו, משפחה יקרה, אתם גם יודעים, מדוע "רק הקרנת האור שלכם" עוזרת לאין ערוך לכדור הארץ ולכול צורות החיים שלו. כמו כן, בכך שאתם עושים זאת, תאיכם משתנים למבנה גבישי (קריסטלי) שמאפשר ל-DNA להתרחב, לכן אתם מקדמים את המצב האבולוציוני שלכם. אין זה הופך את סיועכם לשירות עצמי - במהלך התקופות תרבויות חזקות יותר עזרו לחלשות וזה האופן בו צורות החיים עשו צעדים ארוכים ברכישה מחדש של ה-DNA  שניתן להם במקור. במהלך תהליך ההתעלות של כדור הארץ, מה שהביא אותו לתוך מישורים של שיעורי רטט גבוה גוברים, חלק מהנשמות שהתגלמו  שם תכננו את תאיהם האישיים עם 4 גדיליDNA, ומספריהם של הנשמות שעושות זאת גדל.

"בבקשה שאלי את Matthew אם הוא יכול לעזור לנו להבין איך הכלכלה העולמית יכולה להתארגן מחדש באופן שיהיה הוגן וצודק יותר". אנו יכולים להציע רק מידע כללי כיוון שתוכניות מפורטות עדיין  מנוסחות כך שהמערכת הכלכלית הגלובלית החדשה יכולה להתחיל עם ההפרעה האפשרית הקטנה ביותר בבנקאות ובשירותי ההשקעה עבור הציבור ובהקצאה מחדש ההוגנת של כספים. ובכן נאמר לנו, שיהיו שתי נקודות עיקריות, כל אחת מהן מצריכה צעדים רבים לאחר זרוע הציד של האילומינאטי מחוסלת.

נקודה אחת היא פירוקה של מערכת הבנק המרכזי בארצות-הברית (the Federal Reserve System), איחוד בנקאי בבעלות האילומינאטי המשפיע על הכלכלה הגלובלית, יחד עם זרוע הגבייה שלו, שירות מס הכנסה (the Internal Revenue Service)- מס הכנסה ששולם על ידי תושבי ארצות הברית לא מוצא על פרויקטים המיועדים לשרתם, אלא במקום זאת הולך לתוך כספות האילומינאטי. חוב אומה זו וחובות של כל המדינות לקרן המוניטארית הבינלאומית יותאם כדי לחסל סכומי הלוואה שנוצרו  משום מקום, אתם יכולים לומר - סוכני הממשלה הפדראלית (the Feds) שלמו כמה סנטים עבור כול שטר שהם הדפיסו, לא חשוב מה הכינוי שלהם, והלוו כסף זה לממשלות בערך נקוב של השטרות בתוספת ריבית.

המערכת המוניטארית החדשה תהיה מבוססת על מתכות יקרות וזאת כדי לשים את כל המטבעות הארציות על אותו בסיס ולחסל את הקניה והמכירה המזיקות לכלכלת המדינות אשר הערכים המוניטאריים שלהן מנופחים. האילומינאטי הרוויח בצורה נאה מהמסחר במטבע כמו גם באמצעות השליטה על שווקי ניירות הערך וקביעת שיעורי מס הכנסה ושיעורי ריבית, ולכן לשים את אותם היבטים של כלכלות לאומיות תחת ניהול חכם וישר זה חלק וחבילה של הארגון מחדש. מחילת חוב שאתם עשויים הייתם לשמור עליה תיעשה על בסיס אינדיבידואלי, אין זה מתייחס לכולם.

הנקודה האחרת היא להשיג את ההון העצום של האילומינאטי, אשר נאגר באופן בלתי חוקי ובלתי מוסרי, ולהשתמש באותם כספים כדי לחסל את העוני. הכספים יופצו לארגונים אמינים אשר יפקחו על השימוש בהם לצורך תברואה, דיור, בתי ספר, מרכזי בריאות, כבישים וגשרים, חקלאות, חברות הזנק קטנות - כול דבר הדרוש כדי להעלות משמעותית את סטנדרט החיים של העניים הנואשים מסביב לעולם. גם המקורות הטבעיים של האומות הנמצאים נכון לעכשיו בידי האילומינאטי יוחזרו לציבור האזרחים.

יחידים עם מוסר ויושרה רוחנית, חוכמה וניסיון ינהלו מאמץ ענק בעל שתי נקודות זה אשר ייקח זמן ליישמו באופן מלא לאחר שהאילומינאטי יוצאים מהתמונה.

"מה Matthew אומר לגבי ההבדל בין אמונות וידיעה?" אמונות נוצרות כאשר אותו מידע חוזר על עצמו על ידי אחד או יותר מקורות חיצוניים - הורים, עמיתים, מורים, מנהיגים דתיים, מדענים, פקידי ממשלה, כלי תקשורת מרכזיים - וכאשר אתם לומדים שמידע זה אינו שלם או מדויק, אמונותיהם משתנות בהתאם. ידיעה היא בתוך "צדק" יציב,  מחלחל, שאין עליו עוררין - המיזוג של האמת ברמת הנשמה ובתודעתכם.

אחים ואחיות אהובים, ישויות אור לאורך יקום זה מכבדות את שירותכם המסור לרומם את משפחת כדור הארץ ותומכות בכם עם כוחה של אהבה ללא תנאי.

__________________

אהבה ושלום.
Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books
Email: 
suzy@matthewbooks.com
Translator: Gili

יום שבת, 29 באפריל 2017

מסר מ- Matthew Ward מיום 23 באפריל 2017

מסר מ- Matthew Ward מיום 23 באפריל 2017

עם ברכות אוהבות מכול הנשמות בתחנה זו, זהו Matthew.  אתם שומעים רטוריקה (אמנות השכנוע) מפוכחת בהקשר לצפון קוריאה, ואנו מבטיחים לכם שלא תהיה מלחמה כוללת עם מדינה זו או עם כול מדינה אחרת. אתם גם יכולים להתעלם מההגזמה באמצעי התקשורת לגבי המלחמה הקרה החדשה של רוסיה עם אירופה ועם ארצות הברית - רוסיה היא אחת מ"עמוד השדרה" של המדינות אשר מטרתן היא שלום, יציבות כלכלית ושימור סביבתי. ובדיקות של הטילים הגרעיניים של צפון קוריאה אינם מציגים איום - צוותים חרוצים יותר מאי פעם בשמיים שלכם יגרמו לראשי הנפץ לתפקד בצורה פגומה פשוט כפי שעשו ביותר מתריסר אירועים במספר השנים האחרונות. בפועלם בהתאם להמלצותיהם של עמיתים על הפלנטה, אחד מהצוותים גרם לפיצוץ האחרון כמה שניות לאחר שיגורו כעיכוב פסיכולוגי לתוכנית הבדיקות ואמצעים שבאמצעותם ניתן לדכא את הדיבור הקשוח.

שדה הפוטנציאל האנרגטי של כדור הארץ מעיד כי תושבים בלתי מרוצים במספר רב של מדינות יתחילו או ימשיכו בהפגנות כנגד הממשלה ויהיה צורך במאבקן של קבוצות מחבלים במשך יותר זמן; אולם, קווי התקשורת שייפתחו יפחיתו ובסופו של דבר יסלקו את מעשי האיבה בין כול "האויבים". חמלתכם, אהדתכם ותפילותיכם יזרמו באופן טבעי עבור מיליונים רבים אשר סובלים מחסור מאיים חיים או מקשיים רציניים אחרים, אבל בבקשה אל תהפכו לנתפסים בדרמה הקרמתית שמתרחשת. יציבותכם באור עוזרת ונותנת השראה לאנשים כדי ליצור ביחד את גורלו כדור הארץ כעולם שלוו בו כולם חולקים את השפע וחיים בהרמוניה עם הטבע.

נשאלנו אם רטטים נמוכים של כעסם של המפגינים חותרים תחת מטרתם, והתשובה היא, כי המטרה קובעת אלו רטטים מיוצרים. האם האפרטהייד (הפרדה בין גזעים) היה מסתיים אם התושבים בדרום אפריקה לא היו מכוונים את כעסם לתוך ההפגנות כך שיוענקו להם את אותן חירויות אזרחיות ומשפטיות כמו המהגרים ששלטו עליהם? האם קולות הנשים היו נשמעים באמצעות תיבת הקלפי אם הן לא הפנו את כעסן על כך שנשללה מהן את אותה זכות  כמו לגברים בהפגנות שזיכו אותן באותה זכות? לעיתים נדירות  חוסר צדק כלשהו מתוקן כאשר האנשים המושפעים לרעה דורשים זאת, וכעס יכול להית בעל ברית אם הפעולה הננקטת היא מטעמה של הגינות וזכות שווה. בקיצור, באם קיים אור במטרת המפגינים, רטטים גבוהים מיוצרים; כאשר מטרתה של הקבוצה המפגינה היא לכפות את האידיאולוגיות שלהם על אנשים אשר האידיאולוגיות שלהם שונות, מיוצרים בשפע רטטים נמוכים.

"אני לא יכול להשתלט על כעס לגבי משהו ששותפי מזה שלוש שנים עשה לפני כמה חודשים. אין הוא מבין כמה זה השפיע עלי עמוקות וכועס כאשר אני רוצה לדון על כך. אני יודע כי לכעס יש רטטים רעים ואיני רוצה  למנוע מאף אחד מאתנו את ההתעלות. מה יכול אני לעשות?" תשובתנו מתייחסת לכול אחד  שמתמודד עם כעס לגבי כול מצב, וראשית נדון על כך בהקשר ליחסים אינטימיים. כאשר כעס הופך לרגש שכיח, ההשפעות הן כפליים: האנרגיה של כעס מחלחלת במערכת היחסים; והאנרגיה של הרטטים הנמוכים מהווה מחסום בין האור והתודעה של המבנה התאי, המקום בו ספיגת האור חיונית להתעלות. זה הוא הזמן לקחת בחשבון שמערכת היחסים עשויה לא לשאת יותר את האינטרסים הטובים ביותר של אף אדם כיוון שהאיחוד הקרמתי שהם בחרו בחוזי נשמתם הסתיים. במהלך תקופה חסרת תקדים זו שבה כול דבר ביקום נמצא במצב של האצה, לנשמות ישנה את ההזדמנות לסיים את כול הקארמה של הדחיסות השלילית במחזור חיים אחד במקום מחזורי חיים רבים, ולעיתים קרובות כעס הוא המניע לזוג להפריד את דרכם כך ששניהם יכולים להמשיך לחוויה אחרת שנבחרה.

כאשר כעס נכנס למערכת יחסים בין הורים וילדים או בין אחים ואחיות והוא בהתאם להסכם טרום לידה שלהם, זה גם מספק הזדמנויות צמיחה לכולם; אבל שוב, השלמת חלק זה של ההסכם לא צריך לקחת שנים רבות. אם ההבדלים עתיקי היומין לא יכולים להיפתר, שבעקבותיהם ישנם רגשות אינטואיטיביים חזקים לגבי מה הטוב ביותר עבורכם במסלול החכם - לסמוך על האינטואיציה הוא חלק מהאבולוציה של הנשמה, וזו מטרתה של כול נשמה בכול מחזור חיים.

כעס שהינו תוצאה טבעית של חוסר שביעות רצון מבעבע יכול להיות הסימן שנשמתכם מסבה תשומת לב לתודעתכם להשתנות בתחום בו היא מעוררת תחושה זו אולי בשדה התעסוקה או משרה מסוימת, השתייכות מקצועית, מיקום המגורים, או קורס הלימוד. אין אנו מדברים  על פעולה ברגע של כעס או באופן אימפולסיבי  בגין גחמה, אלא מתוך מחשבה נוקטים בצעדים בכיוון שאותת לכם באופן חזק.

אפשרו לנו לספר לכם מדוע כעס כה שכיח בעולמכם. כדור הארץ הוא בית ספר בו התלמידים יכולים ללמוד  את הכוח שאין כמוהו ושמחת האהבה כמו גם תוצאותיהם של פחד וכעס - כעס הוא תוצר לוואי של פחד ולעיתים קרובות שניהם הולכים יד ביד. באמצעות חוק המשיכה מצבים רגשיים מנציחים את עצמם, ומכיוון שכעס ו/או פחד יכולים להוביל לפעולות או לתגובות אלימות, השליטה על רגשות אלה חשובה ביותר  במסע האבולוציוני של הנשמות. אין זו כיתה של "א' קלה", ורבים צריכים לחזור עליה שוב ושוב ושוב לפני שהם  יכולים לסיימה. במתן ההזדמנות הייחודית להשלמת השיעורים הקרמתיים שנותרו במהלך מחזור חיים אחד וכדי להשיג  את החוויה המאוזנת, הם צריכים להתפתח, המוני נשמות הלכו לכדור הארץ במיוחד לניסיון נוסף להצליח בשיעור כעס-פחד.

אתם כיניתם את העידנים ההיסטוריים עידן הקרח, עידן הברזל, עידן הברונזה וכן הלאה - אולי תקופה זו של מערבולת פלנטרית יכולה להיקרא עידן הכעס. כשכדור הארץ מתעלה לתוך המישורים של רמות רטט גבוה גוברות, האנשים אשר קודם לכן השקיעו אנרגיה בכעס במקום זאת יכוונו את האנרגיה שלהם לתוך דרכים חיוביות אשר יביאו לביטוי את עידן הזהב של כדור הארץ.

"נאמר לי כי העולם הוא בית ספר לכולנו כדי ללמוד ולהבין לגבי הרוע ומה הרוע יכול לעשות ומה אנו יכולים לעשות כדי להתגבר על הרוע. אם כדור הארץ משתנה להיות מקום של אהבה ושל אור, לאן נלך כדי ללמוד לגבי הרוע והשפעותיו של הרוע כיוון שאנו צריכים לדעת לעשות את האיזון בין טוב לבין רע?" אכן כדור הארץ מהווה בית ספר, כפי שאוזכר לעיל, ובשל מספר רב של מרכזי לימוד מעין אלה ביקום זה, כדור הארץ ידוע כאחד מהטובים ביותר - זו הסיבה מדוע הנשמות כה משתוקקות להתגלם שם. חלק מהתהליך של עולמכם שהופך למקום של אהבה ושל אור הוא כשהאנשים המתמכרים בעשיית רע יכולים לראות את פעולותיהם המשפיעות על אחרים - במקרים מסוימים, על העולם - והם יכולים ללמוד להתגבר על הנטיות לפעול בדרכים אלה. רק אלה השולטים על שיעור זה ילכו יחד עם כדור הארץ כשהוא ממשיך את מסע התעלותו; אלה שלא, ייכנסו לעולם הרוח של התרבות בדחיסות השלישית העמוקה ויתגלמו בעולם זה להזדמנות נוספת ללמוד שיעור חיוני זה. אנו מוסיפים שאלוהים לא חושב על אף אחד מילדיו כעושי רע, אלא במקום זו "ראויים אלה של עדת המאמינים שלי".

זהו מקום טוב להתייחס להערותיו של קורא זה: "אין זה הגיוני כי שכחנו מה נמצא בחוזי נשמתנו. זה היה הרבה יותר הגיוני לזכור כך שאנו יכולים להחליט את ההחלטות הנכונות ולא נצטרך לחזור על אותם "שיעורים קרמתיים" ישנים עד שאנו נבינם כראוי". אנו מרגישים ששום דבר שהיינו יכולים לומר היה מסביר בבהירות את הסיבה של "השכחה" כמו מה שאלוהים אמר לאמי כאשר היא דברה אתו לגבי נושא זה לפני שנים רבות: "אם כולם היו לגמרי יודעים, אם שום דבר היה דורש חשיבה  עצמאית או החלטות או פעילות, אזי מדוע היה צורך כלשהו שם לחוויות מרובות? מה היה שם ללמוד? למה החיים עצמם היו הכרחיים? אנו יכולנו פשוט למהר קדימה לסיום, שהינו ההתחלה ולאפשר לכול החיים של כול הזמנים לגור באותה נקודה התחלתית של ההוויה."

"כמה מתקשרים אומרים שאנו אחראים על חיינו, אבל אין לנו שליטה על קרינה גרעינית; כימיקלים בדשנים, הדברת מזיקים ומזון; הנדסה גנטית; שבירה הידרולית (סדיקה תת-קרקעית של פצלי שמן באמצעים מים לקידוח נפט וגז); הרס של יערות; חיסוני חובה; כימיקלים וזיהום נוסף באוויר ובמים, וכול החומרים הרעילים שמזיקים לבריאותנו. באיזו מידה הם משפיעים על ההתעלות?" לרעלים יש השפעות מזיקות על הגוף, שלכם ושל כדור הארץ ושל בעלי החיים, אבל אין להם השפעה כלשהי על  מסלולה היציב של התעלות הפלנטה או על נתיב ההתעלות של כול אחד - הם לא מפריעים להתקדמותכם במודעות הרוחנית והמודעת אלא עם אתם מאמינים שהם יכולים. זכרו, מה שאתם מאמינים יוצר את מציאותכם!

אבל אפשרו לנו להרגיע את חששותיכם לגבי מצבים אלה שאזכרתם. חברי המשפחה האוניברסאלית החיים ביניכם וצוותים בשמיים שלכם מנטרלים או משפרים את ההשפעות של קרינה גרעינית ואת הרעלים בכול הצורות, וכאשר הצוותים יכולים להצטרף אליכם ולהשתמש בטכנולוגיות שלהם ביעילות רבה יותר במקום, אתם תתפלאו ותתעודדו כמה מהר ניתן לשקם  לטוהר את האוויר, האדמה והמים.

קוראים הכותבים לאמי בדרך כלל מתייחסים לחברי התרבויות שעוזרים לכם כחוצנים, ולפעמים אנו גם מתייחסים אליהם בדרך זו - זה קצר יותר וכולנו נבין  למי אנו מתכוונים. אבל בבקשה חשבועליהם כפי שאנו עושים, כמו מי הם: חברי משפחתנו  האוניברסאלית. כולנו מחוברים בצורה מורכבת ברמת הנשמה ובמקרים רבים עוזרים אלה הם  אבותיכם - "משפחה" היא הדרך הנכונה לחשוב עליהם.

רבים מאלה החיים על הפלנטה ידעו כשהתנדבו שהם יפגשו בסכנה פיזית, קשיים כלכליים, מאסר בלתי צודק, בעיות בריאות רציניות או נכות, פקפוק באמינות מקצועית, אובדן אוהבים, נידוי של משפחה וחברים אשר עדיין ישנים בחוסר מודעות. אם אתם מכירים את עצמכם באחת מהנסיבות אלה, אתם יודעים שחיי עובד האור  אינם חיים קלים. עם זאת, אתם עוקבים אחר לבכם ונשמתכם וממשיכים לעזור לאנשי כדור הארץ להתעורר כך שחברי משפחתנו יכולים להתקדם במסעם האבולוציוני ממש כפי שאתם עשיתם.

כול ישויות האור ביקום זה מכבדות את שירותכם רב הערך ותומכות בכם באהבה ללא תנאי.

___________________

אהבה ושלום.
Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books
Email: 
suzy@matthewbooks.com
[הערה מסוזי: Matthew שידר מסר זה מוקדם כך שניתן להפיצו ולפרסמו לפני שאני מבקרת את 
משפחתי באמריקה הלטינית. המסר הבא יהיה בסוף חודש מאי.]

Translator: Giliיום שני, 17 באפריל 2017

מסר מ- Matthew Ward מיום 2 באפריל 2017מסר מ- Matthew Ward מיום 2 באפריל 2017


עם ברכות אוהבות מכול הנשמות בתחנה זו, זהו Matthew. אנו מודים לכול אחד שביטא הערכה להסברנו מנקודת תצפית זו על התעלות, ואנו רוצים לחלוק נקודת מבט מענגת של קורא אחד:

"התעלות (עבורי) זה כמו להיות הכי טוב שאתם יכולים להיות... מה שזה לא יהיה!!! אם אתם רוקדים, היו הרקדנים הטובים ביותר. אם אתם שרים, היו הזמרים הטובים ביותר. אם אתם עוסקים בגינון, היו הגננים הטובים ביותר. אם אתם מציירים, היו הציירים הטובים ביותר. היו הטובים ביותר שאתם יכולים להיות!!! בכך שאתם הטובים ביותר שאתם יכולים להיות, אתם משקמים את נשמתכם (אנרגיה - הצ'י הפנימי, כוח החיים) ומרוממים את התדר של הרטט שלכם... אור קטן זה שלי. אני עומד לאפשר לו לזרוח!!!

"אני חושב כי התוכן העיקרי שצריך להיאמר שוב הוא, "הפסיקו להסתכל מחוץ לעצמכם עבור תשובות. היכנסו פנימה!!! התשובות נמצאות בפנים. התחברו עם לבכם, שהינו איבר עוצמתי ואלוהי".

אכן! אנו מדרבנים אתכם לעיתים קרובות לשים לב לאינטואיציה שלכם, מסרים לתודעה מהנשמה, אשר בה כול האמת ידועה; ובאחד משיחותיו של אלוהים עם אמי, אלוהים אמר לה, "הלב הוא מקום מושבה של הנשמה". ההרכב של הנשמה הוא אנרגיה של אהבה וזה נמצא באזור הלב היכן  שמורגשת תחושת האהבה.  זו סיבה טובה שאתם אומרים "אנו אוהבים אתכם בכול ליבי" ומוסיפים סמלים של לב קטן להערות האהבה ושולחים לב מקושט בחג האהבה לאנשים שיקרים לכם במיוחד.

אינפורמטיבי מאוד ותודה לכם. מה שאני עדיין לא מבין היכן מתאים עידן הזהב (בהתעלות) או האם מתאים?" אוה כן, זה מותאם לחלוטין. דמיינו את התעלותו של כדור הארץ כרכבת שמקיפה את העולם כולו ונוסעיה כנשמות נמצאות במסע ההתעלות האישי שלהם. לפני כ-80 שנה, רכבת זו התחילה להתקדם באיטיות לאורך החשיכה הווירטואלית  וכול אחד עלה על הסיפון. במהלך העשורים שחלפו מאז, הרכבת התייעלה בקצב מהיר כיוון שהיא נסעה מסביב לעולם, ילדים עלו ואנשים מכול הגילים ירדו, וכדור הארץ הפך להיות בהיר יותר ויותר. הנסיעה של הרכבת/הנוסעים תמשיך עד שכדור הארץ יזרח להפליא והיופי של העידן הזהוב נמצא במלוא פריחתו - זה היעד של הרכבת. הנוסעים הנמצאים עדיין על הסיפון עשויים להישאר בתחנה לזמן קצר או למאה שנה או ליותר, אבל הם וכול יתר הנשמות אשר נסעו על הרכבת כיוון שהיא ממשיכה להקיף את הפלנטה ימשיכו את מסען האישי כדי להיות בחזרה עם הישות העליונה של יקום זה.

זו ההשוואה הטובה ביותר שיכולנו לחשוב כדי להראות את מערכת היחסים בין העידן הנשגב וההתעלות הכוכבית והאישית, אבל יש הרבה יותר לסיפור. חלק מהנוסעים התקדמו רוחנית ותודעתית מהדחיסות השלישית לרביעית לפני שהם ירדו כדי להיכנס לנירוונה; אחרים לא התקדמו, אבל נסיעתה של הרכבת מהווה רק אחת מהאפשרויות הבלתי מוגבלות עבורן כדי להשיג אבן דרך זו. הרכבת עומדת להמשיך לנסוע לתוך רטטים גבוהים במידה הולכת וגוברת וכול הנוסעים המשתמשים בה לתועלתם עשויים להחליט לחזור לכדור הארץ לאחר מחזור חיים ברוח או ללכת לעולם נהדר אחר בהתאם לבחירתם. מבלי להתחשב מתי או היכן בוחרות הנשמות לחוות מחזורי חיים בדרכן להחזרה יקומית, היעד המוחלט של כולן הוא מהות האהבה-האור של הבורא, היכן שהן תמיד היו  ותהיינה יותר מאי פעם.

באשר למה שאתם יכולים לעשות כדי לעזור "להאצת" התעלותכם והתעלותו של כדור הארץ, אנו אומרים: תחיו את האור שלכם, תחיו מלבכם, אהבה היא המפתח. אור ואהבה הינם אותה אנרגיה וכוח עוצמתי ביותר ביקום; לכן, להרגיש אהבה/לשלוח אור הם אחד ואותו הדבר ושיאו של הסיוע להתעלות. להיות רחום, מוקיר תודה, סולח, נדיב, טוב וישר פולטים את הרטטים הגבוהים שמאירים את חייכם ומוסיפים אור לעולמכם. להרגיש בטוח ואופטימי לגבי עתידכם ועתידו של כדור הארץ עוזר לתת ביטוי  למה שמתאים עם האנרגיה המופעלת ולדמיין את כול כדור הארץ טבול באור זהב לבן ששולח זוהר זה לתוך התודעה הקולקטיבית, המכונה "מרק אוניברסאלי" ממנו כול דבר בעולמכם לובש צורה גשמית.

"שאלי בבקשה את  Matthew אם הטבילה לנצרות משפיעה באופן כלשהו על תהליך ההתעלות". הכי פחות. ביצוע הטבילה נותנת מנדט דתי שנעשה על ידי מנהיגי הכנסייה והמדינה כדי לתת להם יותר שליטה על האוכלוסייה. עם זאת, האמונה יוצרת את מציאותו של האדם, ואם היא כוללת הטבילה כדרישה לצורך "הליכה לשמיים" וזה מושווה עם ההתעלות, המציאות עבור אדם זה היא, כן, הטבילה היא היבט חיוני של התעלות.

ככל שאנו רוצים שאותה פוליטיקה יותר לא תאחז באחיזתה את משפחתנו האהובה בכדור הארץ, היא עדיין עושה זאת, ואין אנו רוצים להתעלם מהבקשות הרבות מקוראים בכול מקום שנדבר על נשיאי ארצות הברית אובמה וטראמפ והנשיא הרוסי פוטין, אשר לפעולותיהם ישנה השפעה הרבה מעבר לגבולותיהם הלאומיים. כשאנו מתייחסים לשאלותיכם ולהערותיכם, זכרו בבקשה מה אמרנו במסרים הקודמים: אנו מעל הפוליטיקה, לא שופטים אף אחד, ואוהבים ללא תנאי את כול אחינו ואחיותינו על כדור הארץ.

ברק אובמה הוא היום מלא אור כפי שהיה כשגאיה בחרה בנשמה זו כדי שתהפוך לנשיאה של ארצות הברית במה שהיה הזמן הנכון למנהיג בעל חזון עם שלמות רוחנית ומוסרית כדי לתת השראה לאנשים  שיחיו בהדרגה בדרכים מוארות. העיתוי, השנה שלכם 2008, היתה מתואמת עם  מה שהמאסטרים המתכננים של עידן הזהב חזו שיתאים עם מוכנות האוכלוסייה במודעות רוחנית ומודעת. אולם, מספר שנים לפני סופה של המאה, נשמות שהסכימו ליצור נסיבות כדי לספק שיעורים קרמתיים נבחרו על ידי ההמון, לאחר מכן הצטרפו לכוחות האור, וסרבו לכבד את החלק האחרון של ההסכם שלהם. הם הפכו למאוהבים בכוח בלתי מרוסן ובעושר רב, הם המשיכו לגרום להרס ולאלימות כזו בצעדם לכיוון שליטה בעולם שיצרה עיכוב של 10 שנים בהתקדמותם של האנשים למצב המודעות שהיה חזוי.

לכן, אובמה נכנס לתפקידו כאשר היו נפוצים מחלוקות, קנאה עיוורת, תאוות בצע, רמאות, שוחד, אלימות, התרוששות ומנטליות של מלחמה. באמצעות שמירה על אותו סיר רותח של הדחיסות השלישית, האילומינאטי יכלו לחבל או למהול כול דבר שהוא רצה לעשות עבור מדינתו ועבור העולם, והוא התפשר או נענה לדרישותיהם בשל איומי מוות למשפחתו ולתומכיו העיקריים. זה היה עצוב עבורו שאין הוא יכול לעשות יותר עבור ארצו ולעזור לעולם בשלום בתקופת כהונתו, והמוטיבציה שלו נשארה חזקה להמשיך לעבוד לכיוונן של אותן מטרות שהיו חזונה של גאיה עבור האנושות בכדור הארץ.

אין זה היה גורל שנחרץ משמיים שדונלד טראמפ הפך לנשיא וזו לא היתה חוויה קרמתית שהוא בחר בחוזה של נשמתו. החוזה אמנם כולל נכסים חיוביים - אינטליגנציה, בריאות, עושר, התמדה, בטחון עצמי, יכולת יזמית , כריזמה - ובחירותיו בהפעלת נכסים אלה הביאו אותו לתהילה אותה הוא חפש, אבל הם לא יצרו את החוכמה  ואת ההתנהגות שצריך מנהיג לאומי כדי שיכבדו ויאמינו בו. החלטתו לרוץ לנשיאות הגיעה משאיפתו להצלחה בסוג חדש של יוזמה, ובאופן אירוני, אלה היו עובדי מחנה האילומינאטי של הילרי קלינטון שאפשרו לו לעשות זאת. הצבעות הזיוף בבחירות המוקדמות סילקו את סנטור ברני סנדרס, אשר הצבעות תומכיו היו שמים אותו במשרד הסגלגל, וטעותם  של עובדים אלה בהפעלת מניפולציה בבחירות  לנשיאות נתנו  במקום זאת את הניצחון אותו הם התכוונו שיהיה של קלינטון לטראמפ. אבל אנשים מעטים ידעו זאת, כך שהאצבע מופנית באופן רשמי לרוסיה שהתערבה בתהליך הבחירות בארצות הברית ומשתמע מכך שזה נעשה באמצעות הקנוניה של מסע הבחירות של טראמפ.

אם נשים בצד את האמצעים שהובילו למעשה לתוצאת הבחירות, שני חוקים אוניברסאליים שנמצאים בתנועה מתמדת היו משפיעים על מי שהיה בבית הלבן, ואנו מדברים ראשית על חוק המשיכה ואיך הוא השפיע על הניהול של הנשיא. באמצעות פעולה בהתאם להבטחות במסע הבחירות, הם מספקים כל אחד שרוצה כי המדינה תלך לכיוון שמדיניותו תיקח אותה. המספרים הגדולים של האזרחים רוצים לבנות על ההתקדמות שהמדינה עשתה ברפורמות האזרחיות, החוקיות והסביבתיות. חוק המשיכה הוא ניטראלי - הוא פשוט מחזיר מהתודעה הקולקטיבית את מה שמתאים לאנרגיה של מחשבות, הרגשות ופעולות האנשים, ועל ידי כך מספק בהתאם לביקוש, כך לומר. כיוון שמשקל היתר של האנרגיה נוצר על ידי מספרים גדולים יותר של ציבור האזרחים, חוק הוגן זה מגיב להתנגדותם בהיקף גדול יותר באופן יחסי מאשר למדיניות המועדפת על ידי הנשיא ותומכיו.

החוק הנוסף במשחק קשור לרטטים, וזה גם תורם להתנגדות לכיוון הניהול. הנשורת של הרטט כוללת אתגרים חוקיים לצווי איסור הנסיעות ולאי יכולת להביא חקיקה לשירותי בריאות מוצעים להצבעה, הכוונות שהאנליסטים שלכם סברו בצדק שעומדות לקדם פחד והפליה ולהעדיף את העשירים, בהתאמה. הרטטים הנמוכים נפלטו באמצעות כוונות אלה, יחד עם אלה  של ה-EO ההופכים אמצעי בטיחות סביבתיים, ומתנגשים עם הרטטים הגבוהים יותר השכיחים על הפלנטה. כמו כול דבר אחר בקיום, כוונות הינן אנרגיה הרוטט בתדר אחד או אחר, והרגע ששתי רמות רטט מנוגדות "רוקדות" עובר בהרף עין.  אם העימות שמגיע בעקבות זאת בין הרמות לא מסתיים על ידי תפנית בכיוון הנוכחי של המדינה, הוא יסתיים כאשר מושגת אחדות במישורים של אנרגיה בהירה יותר אליהם מוביל כדור הארץ.

ועכשיו, מתרחש יותר בהנהלת טראמפ מאשר השפעות אלו של החוקים האוניברסאליים. פעילותו של הנשיא וצוותו מתרקמת בזיהוי בפומבי והבאה למשפט חברים של "הקנוניה" - האילומינאטי - בתוך ומחוץ לממשלה. רטטים תומכים בתוכנית זו  שהיא בעלת חשיבות עולמית; אולם, תגובה למה  שיכול ביושר רק להיקרא חוסר שיקול דעת במקרים רבים של טראמפ העלתה את השאלה באם אנשים שסיועם דרוש יעבדו איתו, וזה החליש את סיכוי התוכנית להצליח מ"צפוי" ל"אפשרי" בפוטנציאל האנרגיה של כדור הארץ. אף על פי כן, זו אינה סיבה לפחד - הצלחה עדיין יכולה להגיע באמצעות הנשיאות, אבל אם אינה מגיעה, היא תגיע דרך נתיב אחר. התקופות הארוכות של השלטון החשוך של האילומינאטי מסתיימות.

נושאי משרה ציבורית, אנליסטים פוליטיים ואמצעי תקשורת מרכזיים באומות של "עיתונות חופשית" מהדהדים מידע המופץ על ידי האילומינאטי לגבי ולדימיר פוטין, אשר סירב בעקביות לאחד כוחות אתם. זו הסיבה מדוע אתם שומעים שהוא מהווה דיקטטור אכזרי המתערב בענייני ממשלות אחרות ומהווה איום לאירופה, כבו את "החדשות הכוזבות" לגבי מעורבותה של הילרי קלינטון בטבעת הפדופילים ובלוחמה יזומה של מרחב ממוחשב בשעה שידי פוטין עשויות להיות לא טהורות, דיוקן זה - כמו כול יתר השקרים המפורסמים ברבים על ידי האילומינאטי - אינו מדויק. הם יודעים שהוא אחד מהשחקנים העיקריים המתאמים מאמצים לסלק את העולם מהשפעתם; לחשוף את פעילותיהם השטניות ולמצוא אותם אחראים; ולרכוש את ההון שהתקבל לא כיאות ולהשתמש באותם כספים כדי לסיים את ההתרוששות, ההרס הסביבתי ואת קבוצות הטרור.

זו אכן משימה קשה, והאנשים המעורבים במשימה זו הינם מאומות אשר ההיסטוריה, התרבות, הדת, המשאבים והאידיאולוגיות שונות. אבל מטרתם דומה - עולם בטוח ובריא יותר בו כל אחד חולק את השפע שלו - ואתם תראו עדות להתקדמותם כשאור מועצם מחזק מחויבות גלובלית זו.

אנו יודעים שלפעמים אתם מאבדים סבלנות בהמתינכם לראות שעדות נהפכת לברורה ואתם תוהים אם האנשים יכולים לחיות אי פעם ביחד באהבה ובשלום. כן, יקרים, הם יכולים, הם יחיו, ואנו מעניקים עידוד זה.  1 במאי הוא יום אהבה עולמי, החגיגה ה-14 הממומנת על ידי קרן האהבה, המוקדש לעורר השראה של אהבה ללא תנאי ושלום ברחבי העולם. קריאת האתר www.thelovefoundation.com תשמח את לבכם.

כל הישויות המוארות ביקום זה מכבדות את שירותכם לאור ותומכים בכם עם כוחה של אהבה ללא תנאי.

___________________

אהבה ושלום.

Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books
Email:
 suzy@matthewbooks.com
Translator: Gili

HEBREW -- מסר מ- Matthew Ward מיום 2 באפריל 2017

מסר מ- Matthew Ward מיום 2 באפריל 2017

עם ברכות אוהבות מכול הנשמות בתחנה זו, זהו Matthew. אנו מודים לכול אחד שביטא הערכה להסברנו מנקודת תצפית זו על התעלות, ואנו רוצים לחלוק נקודת מבט מענגת של קורא אחד:

"התעלות (עבורי) זה כמו להיות הכי טוב שאתם יכולים להיות... מה שזה לא יהיה!!! אם אתם רוקדים, היו הרקדנים הטובים ביותר. אם אתם שרים, היו הזמרים הטובים ביותר. אם אתם עוסקים בגינון, היו הגננים הטובים ביותר. אם אתם מציירים, היו הציירים הטובים ביותר. היו הטובים ביותר שאתם יכולים להיות!!! בכך שאתם הטובים ביותר שאתם יכולים להיות, אתם משקמים את נשמתכם (אנרגיה - הצ'י הפנימי, כוח החיים) ומרוממים את התדר של הרטט שלכם... אור קטן זה שלי. אני עומד לאפשר לו לזרוח!!!

"אני חושב כי התוכן העיקרי שצריך להיאמר שוב הוא, "הפסיקו להסתכל מחוץ לעצמכם עבור תשובות. היכנסו פנימה!!! התשובות נמצאות בפנים. התחברו עם לבכם, שהינו איבר עוצמתי ואלוהי".

אכן! אנו מדרבנים אתכם לעיתים קרובות לשים לב לאינטואיציה שלכם, מסרים לתודעה מהנשמה, אשר בה כול האמת ידועה; ובאחד משיחותיו של אלוהים עם אמי, אלוהים אמר לה, "הלב הוא מקום מושבה של הנשמה". ההרכב של הנשמה הוא אנרגיה של אהבה וזה נמצא באזור הלב היכן  שמורגשת תחושת האהבה.  זו סיבה טובה שאתם אומרים "אנו אוהבים אתכם בכול ליבי" ומוסיפים סמלים של לב קטן להערות האהבה ושולחים לב מקושט בחג האהבה לאנשים שיקרים לכם במיוחד.

אינפורמטיבי מאוד ותודה לכם. מה שאני עדיין לא מבין היכן מתאים עידן הזהב (בהתעלות) או האם מתאים?" אוה כן, זה מותאם לחלוטין. דמיינו את התעלותו של כדור הארץ כרכבת שמקיפה את העולם כולו ונוסעיה כנשמות נמצאות במסע ההתעלות האישי שלהם. לפני כ-80 שנה, רכבת זו התחילה להתקדם באיטיות לאורך החשיכה הווירטואלית  וכול אחד עלה על הסיפון. במהלך העשורים שחלפו מאז, הרכבת התייעלה בקצב מהיר כיוון שהיא נסעה מסביב לעולם, ילדים עלו ואנשים מכול הגילים ירדו, וכדור הארץ הפך להיות בהיר יותר ויותר. הנסיעה של הרכבת/הנוסעים תמשיך עד שכדור הארץ יזרח להפליא והיופי של העידן הזהוב נמצא במלוא פריחתו - זה היעד של הרכבת. הנוסעים הנמצאים עדיין על הסיפון עשויים להישאר בתחנה לזמן קצר או למאה שנה או ליותר, אבל הם וכול יתר הנשמות אשר נסעו על הרכבת כיוון שהיא ממשיכה להקיף את הפלנטה ימשיכו את מסען האישי כדי להיות בחזרה עם הישות העליונה של יקום זה.

זו ההשוואה הטובה ביותר שיכולנו לחשוב כדי להראות את מערכת היחסים בין העידן הנשגב וההתעלות הכוכבית והאישית, אבל יש הרבה יותר לסיפור. חלק מהנוסעים התקדמו רוחנית ותודעתית מהדחיסות השלישית לרביעית לפני שהם ירדו כדי להיכנס לנירוונה; אחרים לא התקדמו, אבל נסיעתה של הרכבת מהווה רק אחת מהאפשרויות הבלתי מוגבלות עבורן כדי להשיג אבן דרך זו. הרכבת עומדת להמשיך לנסוע לתוך רטטים גבוהים במידה הולכת וגוברת וכול הנוסעים המשתמשים בה לתועלתם עשויים להחליט לחזור לכדור הארץ לאחר מחזור חיים ברוח או ללכת לעולם נהדר אחר בהתאם לבחירתם. מבלי להתחשב מתי או היכן בוחרות הנשמות לחוות מחזורי חיים בדרכן להחזרה יקומית, היעד המוחלט של כולן הוא מהות האהבה-האור של הבורא, היכן שהן תמיד היו  ותהיינה יותר מאי פעם.

באשר למה שאתם יכולים לעשות כדי לעזור "להאצת" התעלותכם והתעלותו של כדור הארץ, אנו אומרים: תחיו את האור שלכם, תחיו מלבכם, אהבה היא המפתח. אור ואהבה הינם אותה אנרגיה וכוח עוצמתי ביותר ביקום; לכן, להרגיש אהבה/לשלוח אור הם אחד ואותו הדבר ושיאו של הסיוע להתעלות. להיות רחום, מוקיר תודה, סולח, נדיב, טוב וישר פולטים את הרטטים הגבוהים שמאירים את חייכם ומוסיפים אור לעולמכם. להרגיש בטוח ואופטימי לגבי עתידכם ועתידו של כדור הארץ עוזר לתת ביטוי  למה שמתאים עם האנרגיה המופעלת ולדמיין את כול כדור הארץ טבול באור זהב לבן ששולח זוהר זה לתוך התודעה הקולקטיבית, המכונה "מרק אוניברסאלי" ממנו כול דבר בעולמכם לובש צורה גשמית.

"שאלי בבקשה את  Matthew אם הטבילה לנצרות משפיעה באופן כלשהו על תהליך ההתעלות".הכי פחות. ביצוע הטבילה נותנת מנדט דתי שנעשה על ידי מנהיגי הכנסייה  והמדינה כדי לתת להם יותר שליטה על האוכלוסייה. עם זאת, האמונה יוצרת את מציאותו של האדם, ואם היא כוללת הטבילה כדרישה לצורך "הליכה לשמיים" וזה מושווה עם ההתעלות, המציאות עבור אדם זה היא, כן, הטבילה היא היבט חיוני של התעלות.

ככל שאנו רוצים שאותה פוליטיקה יותר לא תאחז באחיזתה את משפחתנו האהובה בכדור הארץ, היא עדיין עושה זאת, ואין אנו רוצים להתעלם מהבקשות הרבות מקוראים בכול מקום שנדבר על נשיאי ארצות הברית אובמה וטראמפ והנשיא הרוסי פוטין, אשר לפעולותיהם ישנה השפעה הרבה מעבר לגבולותיהם הלאומיים. כשאנו מתייחסים לשאלותיכם ולהערותיכם, זכרו בבקשה מה אמרנו במסרים הקודמים: אנו מעל הפוליטיקה, לא שופטים אף אחד, ואוהבים ללא תנאי את כול אחינו ואחיותינו על כדור הארץ.

ברק אובמה הוא היום מלא אור כפי שהיה כשגאיה בחרה בנשמה זו כדי שתהפוך לנשיאה של ארצות הברית במה שהיה הזמן הנכון למנהיג בעל חזון עם שלמות רוחנית ומוסרית כדי לתת השראה לאנשים  שיחיו בהדרגה בדרכים מוארות. העיתוי, השנה שלכם 2008, היתה מתואמת עם  מה שהמאסטרים המתכננים של עידן הזהב חזו שיתאים עם מוכנות האוכלוסייה במודעות רוחנית ומודעת. אולם, מספר שנים לפני סופה של המאה, נשמות שהסכימו ליצור נסיבות כדי לספק שיעורים קרמתיים נבחרו על ידי ההמון, לאחר מכן הצטרפו לכוחות האור, וסרבו לכבד את החלק האחרון של ההסכם שלהם. הם הפכו למאוהבים בכוח בלתי מרוסן ובעושר רב, הם המשיכו לגרום להרס ולאלימות כזו בצעדם לכיוון שליטה בעולם שיצרה עיכוב של 10 שנים בהתקדמותם של האנשים למצב המודעות שהיה חזוי.

לכן, אובמה נכנס לתפקידו כאשר היו נפוצים מחלוקות, קנאה עיוורת, תאוות בצע, רמאות, שוחד, אלימות, התרוששות ומנטליות של מלחמה. באמצעות שמירה על אותו סיר רותח של הדחיסות השלישית, האילומינאטי יכלו לחבל או למהול כול דבר שהוא רצה לעשות עבור מדינתו ועבור העולם, והוא התפשר או נענה לדרישותיהם בשל איומי מוות למשפחתו ולתומכיו העיקריים. זה היה עצוב עבורו שאין הוא יכול לעשות יותר עבור ארצו ולעזור לעולם בשלום בתקופת כהונתו, והמוטיבציה שלו נשארה חזקה להמשיך לעבוד לכיוונן של אותן מטרות שהיו חזונה של גאיה עבור האנושות בכדור הארץ.

אין זה היה גורל שנחרץ משמיים שדונלד טראמפ הפך לנשיא וזו לא היתה חוויה קרמתית שהוא בחר בחוזה של נשמתו. החוזה אמנם כולל נכסים חיוביים - אינטליגנציה, בריאות, עושר, התמדה, בטחון עצמי, יכולת יזמית , כריזמה - ובחירותיו בהפעלת נכסים אלה הביאו אותו לתהילה אותה הוא חפש, אבל הם לא יצרו את החוכמה  ואת ההתנהגות שצריך מנהיג לאומי כדי שיכבדו ויאמינו בו. החלטתו לרוץ לנשיאות הגיעה משאיפתו להצלחה בסוג חדש של יוזמה, ובאופן אירוני, אלה היו עובדי מחנה האילומינאטי של הילרי קלינטון שאפשרו לו לעשות זאת. הצבעות הזיוף בבחירות המוקדמות סילקו את סנטור ברני סנדרס, אשר הצבעות תומכיו היו שמים אותו במשרד הסגלגל, וטעותם  של עובדים אלה בהפעלת מניפולציה בבחירות  לנשיאות נתנו  במקום זאת את הניצחון אותו הם התכוונו שיהיה של קלינטון לטראמפ. אבל אנשים מעטים ידעו זאת, כך שהאצבע מופנית באופן רשמי לרוסיה שהתערבה בתהליך הבחירות בארצות הברית ומשתמע מכך שזה נעשה באמצעות הקנוניה  של מסע הבחירות של טראמפ.

אם נשים בצד את האמצעים שהובילו למעשה לתוצאת הבחירות, שני חוקים אוניברסאליים שנמצאים בתנועה מתמדת היו משפיעים על מי שהיה בבית הלבן, ואנו מדברים ראשית על חוק המשיכה ואיך הוא השפיע על הניהול של הנשיא. באמצעות פעולה בהתאם להבטחות במסע הבחירות, הם מספקים כל אחד שרוצה כי המדינה תלך לכיוון שמדיניותו תיקח אותה. המספרים הגדולים של האזרחים רוצים לבנות על ההתקדמות שהמדינה עשתה ברפורמות האזרחיות, החוקיות והסביבתיות. חוק המשיכה הוא ניטראלי - הוא פשוט מחזיר מהתודעה הקולקטיבית את מה שמתאים לאנרגיה של מחשבות, הרגשות ופעולות האנשים, ועל ידי כך מספק בהתאם לביקוש, כך לומר. כיוון שמשקל היתר של האנרגיה נוצר על ידי מספרים גדולים יותר של ציבור האזרחים, חוק הוגן זה מגיב להתנגדותם בהיקף גדול יותר באופן יחסי מאשר למדיניות המועדפת על ידי הנשיא ותומכיו.

החוק הנוסף במשחק קשור לרטטים, וזה גם תורם להתנגדות לכיוון הניהול. הנשורת של הרטט כוללת אתגרים חוקיים לצווי איסור הנסיעות ולאי יכולת להביא חקיקה לשירותי בריאות מוצעים להצבעה, הכוונות שהאנליסטים שלכם סברו בצדק שעומדות לקדם פחד והפליה ולהעדיף את העשירים, בהתאמה. הרטטים הנמוכים נפלטו באמצעות כוונות אלה, יחד עם אלה  של ה-EOההופכים אמצעי בטיחות  סביבתיים, ומתנגשים עם הרטטים הגבוהים יותר השכיחים על הפלנטה. כמו כול דבר אחר בקיום, כוונות הינן אנרגיה הרוטט בתדר אחד או אחר, והרגע ששתי רמות רטט מנוגדות "רוקדות" עובר בהרף עין.  אם העימות שמגיע בעקבות זאת בין הרמות לא מסתיים על ידי תפנית בכיוון הנוכחי של המדינה, הוא יסתיים כאשר מושגת אחדות במישורים של אנרגיה בהירה יותר אליהם מוביל כדור הארץ.

ועכשיו, מתרחש יותר בהנהלת טראמפ מאשר השפעות אלו של החוקים האוניברסאליים. פעילותו של הנשיא וצוותו מתרקמת בזיהוי בפומבי והבאה למשפט חברים של "הקנוניה" - האילומינאטי - בתוך ומחוץ לממשלה. רטטים תומכים בתוכנית זו  שהיא בעלת חשיבות עולמית; אולם, תגובה למה  שיכול ביושר רק להיקרא חוסר שיקול דעת במקרים רבים של טראמפ העלתה את השאלה באם אנשים שסיועם דרוש יעבדו איתו, וזה החליש את סיכוי התוכנית להצליח מ"צפוי" ל"אפשרי" בפוטנציאל האנרגיה של כדור הארץ. אף על פי כן, זו אינה סיבה לפחד - הצלחה עדיין יכולה להגיע באמצעות הנשיאות, אבל אם אינה מגיעה, היא תגיע דרך נתיב אחר. התקופות הארוכות של השלטון החשוך של האילומינאטי מסתיימות.

נושאי משרה ציבורית, אנליסטים פוליטיים ואמצעי תקשורת מרכזיים באומות של "עיתונות חופשית" מהדהדים מידע המופץ על ידי האילומינאטי לגבי ולדימיר פוטין, אשר סירב בעקביות לאחד כוחות אתם. זו הסיבה מדוע אתם שומעים שהוא מהווה דיקטטור אכזרי המתערב בענייני ממשלות אחרות ומהווה איום לאירופה, כבו את "החדשות הכוזבות" לגבי מעורבותה של הילרי קלינטון בטבעת הפדופילים ובלוחמה יזומה של מרחב ממוחשב בשעה שידי פוטין עשויות להיות לא טהורות, דיוקן זה - כמו כול יתר השקרים המפורסמים ברבים על ידי האילומינאטי - אינו מדויק. הם יודעים שהוא אחד מהשחקנים העיקריים המתאמים מאמצים לסלק את העולם מהשפעתם; לחשוף את פעילותיהם השטניות ולמצוא אותם אחראים; ולרכוש את ההון שהתקבל לא כיאות ולהשתמש באותם כספים כדי לסיים את ההתרוששות, ההרס הסביבתי ואת קבוצות הטרור.

זו אכן משימה קשה, והאנשים המעורבים במשימה זו הינם מאומות אשר ההיסטוריה, התרבות, הדת, המשאבים והאידיאולוגיות שונות. אבל מטרתם דומה - עולם בטוח ובריא יותר בו כל אחד חולק את השפע שלו - ואתם תראו עדות להתקדמותם כשאור מועצם מחזק מחויבות גלובלית זו.

אנו יודעים שלפעמים אתם מאבדים סבלנות בהמתינכם לראות שעדות נהפכת לברורה ואתם תוהים אם האנשים יכולים לחיות אי פעם ביחד באהבה ובשלום. כן, יקרים, הם יכולים, הם יחיו, ואנו מעניקים עידוד זה.  1 במאי הוא יום אהבה עולמי, החגיגה ה-14 הממומנת על ידי קרן האהבה, המוקדש לעורר השראה של אהבה ללא תנאי ושלום ברחבי העולם. קריאת האתר www.thelovefoundation.com תשמח את לבכם.

כל הישויות המוארות ביקום זה מכבדות את שירותכם לאור ותומכים בכם עם כוחה של אהבה ללא תנאי.

___________________

אהבה ושלום.
Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books
Email: 
suzy@matthewbooks.com
יום שישי, 10 במרץ 2017

מסר מ- Matthew Ward מיום 6 במרץ 2017מסר מ- Matthew Ward מיום 6 במרץ 2017

עם ברכות אוהבות מכול הנשמות בתחנה זו, זהו Matthew. כול דבר בעולמכם מבשר את חילופי המשמרות, אם אפשר לומר כך. בגלוי ובסודיות, פעולה בחזיתות רבות נעה במהירות כדי לשחרר את כדור הארץ מהגורמים ששמרו את תרבותה בשעבוד במשך אלף שנה.  וכשהרטטים עולים, הקיטוב של הפילוסופיות והשקפות העולם מפשיר כמו הקרח באזורי הקוטב ובסופו של דבר יהיה איחוד של הרוח ברחבי העולם. גורלם של אנשי כדור הארץ הוא לחיות בחופשיות, בשלום, בשגשוג ובהרמוניה שמחה עם הטבע, ואנו מכבדים את כול הנשמות שעזבו את מולדתם כדי לעזור  לחברה הנוצרת בזמן לינארי שלעידן הזהב של כדור הארץ, עולם נהדר שמשגשג בגדול ברצף.

במהלך החודשים האחרונים, התייחסנו לעניין שלכם בהתרחשויות הגלובליות ועשינו זאת בשמחה, אבל אנו הזנחנו במקצת את מטרתם העיקרית של מסרינו, להעניק הארה והדרכה הרלוונטית למסעכם האבולוציוני. מיילים רבים נשלחו לאמי וכללו שאלות והערות שהעידו על תפיסה מוטעית לגבי התעלות, עניין שהוא מבלבל לנשמות שרק התעוררו ואולי גם לחלק שמכירים את המידע הרוחני. התעלות צריכה להיות מובנת כיאות, ובתשובה לכול מי שכתב, אנו מתחילים עם מייל אחרון זה: "מכרה ספרה לי שהיא קראה מסרים שתוקשרו המצהירים שאירוע ההתעלות עומד להתרחש בקרוב. מדוע Matthew לא מספר לנו עליו ואיך להתכונן לכך?"

אין אנו יודעים לאיזה אירוע מתייחסים מקורות אחרים, לכן אנו נספר לכם על ההתעלות מנקודת מבטנו. ראשית, ישנן שני סוגים, פלנטרי ואישי, ואנו נתחיל עם הראשון. לפני כ-80 שנים כאשר גאיה, הנשמה שהתגלמה כפלנטה שעכשיו מכונה כדור הארץ, זעקה לעזרה, עירוי האור מתרבויות עוצמתיות  ייצבו את הפלנטה המוחלשת באופן חמור ומנעו ממעופה לתוך החלל והרס מסוים גם אפשר לה להתנענע בצורה משוחררת מהדחיסות השלישית העמוקה ולהתחיל להתרומם באופן הדרגתי. זו היתה ההתחלה של התעלות פלנטרית מבחינת מיקום-חכם.

אפשרו לנו לסטות רגע כדי להזכיר משהו שיכול להיות נקודה אחרת של בלבול. מאז שהשתמשו גם במימד וגם בדחיסות בהקשר של התעלות, זו יכולה היתה להיות המחשבה שהם שלבים  או היבטים שונים של תהליך זה במקום של מונחים שהשתמשו בהם לסירוגין. אנו מוסיפים שדחיסות היא הרבה יותר מונח מדעי מדויק מכיוון שמדובר בהתעלות בהקשר לאנרגיה, שאינה יכולה להימדד בדרכים שהשתמשו בהם כדי ליצר את המימדים של משהו, נומר קופסא או חלקת אדמה.

ועכשיו, בדצמבר 2012 כדור הארץ חצה את הסף של הדחיסות הרביעית וימשיך להתעלות עד שהוא יימצא היטב בתוך הדחיסות החמישית העליונה, היכן שהוא נוצר. אולם, במהלך התקופות בהן הפלנטה התפתלה כלפי מטה לתוך מעמקי הדחיסות השלישית ונתקעה שם, גאיה נשארה בדחיסות החמישית במצב של אבולוציית הנשמה.

זה מביא אותנו להתעלות אישית - צמיחתה של הנשמה במודעות רוחנית ומודעת, או אבולוציה. זה גם הינו תהליך ולא אירוע שישפיע על כל האנשים באופן דומה ובו זמנית. זה כך שנחשולי האנרגיה של כדור הארץ שנפגשים הינם אירועים מבשרי טוב מהם המין האנושי שלו יכול להפיק תועלת. אבל התפרצויות אנרגיה חזקות שלה מגבירות את כל המאפיינים וההתנהגות, ובשעה שכול האנשים מגיבים בהתאם לנטיותיהם הבסיסיות החיוביות או השליליות, הפלנטה ממשיכה את התעלותה היציבה לתוך המישורים האסטרליים הגבוהים יותר.

באשר למתי שההתעלות האישית התחילה, האור המסיבי ששמר על החיים בכדור הארץ לפני כשמונה עשורים היה זמין לכול תושביו, כך שהייתם יכולים לומר שזה התחיל אז בערך בזמן זה עבור האנשים שהיו  פתוחים אל האור. אנו אומרים בערך בזמן זה כיוון שהתעלות, התקדמות באבולוציה, היא מטרתה של כל נשמה בכול מחזור חיים.

לכול נשמה יש את התדר הייחודי שלה, או זרם אנרגיה, שמנווט באמצעות קבציה - מחשבותיה, הרגשותיה ופעולות מרצון חופשי של האדם - לתוך שלבים רבים של צמיחה בתוך כול הדחיסות. אפשרו לי לשנות שלבים "רבים" ל"בלתי מוגבלים" - נשמות יכולות לחזור לאחור במהלך מספר רב של מחזורי חיים בדחיסות השלישית, ומכיוון שיש להם את כל ההזדמנויות שהן צריכות כדי לחזור למסלול, בהשוואה לנשמות אחרות שלמעשה מזנקות מהדחיסות השלישית לרביעית.

אפשרי כי הסיבה העיקרית של בלבול לגבי התעלות היא המספרים. ליקום זה אין  דחיסויות ממוספרות  וגם לא לנשמות. אנו משתמשים במספרים רק כדי לציין את מצבו של כדור הארץ או את התקדמותו של המיקום-החכם ולהראות את המצב האבולוציוני או ההתקדמות של המין האנושי שלו, ומספרים של האחרון יכולים להיות שונים במידה ניכרת בשעה שמספר המיקום של כדור הארץ נשאר אותו הדבר.

המציאות היא, כי יקום זה הוא אנרגיה טהורה הזורמת ללא תחימה בין הזרמים "האחרונים" של הדחיסות הנמוכה ו"הראשונים" של הדחיסות הגבוהה יותר הבאה, אבל ליתר דיוק ישנו ערבוב של הזרמים מכיוון ששיעורי הרטט שלהם כה דומים. זו הסיבה מדוע אתם לא ראיתם שינויים דרמתיים ב-21 בדצמבר, 2012, או בימים ובשבועות  שלאחריו אפילו שכדור הארץ התחיל לנוע במסלול סביב למישור הנמוך ביותר של הדחיסות הרביעית.  מבלי להתחשב במיקום בו נמצאת הפלנטה, התעלות אישית יכולה לקרות. אפילו במהלך התקופות הארוכות בהן כדור הארץ שקע בבוץ במעמקי הדחיסות השלישית, חלק מהנשמות - שליחיו המיוחדים של אלוהים, שליחים אחרים ואנשי חזון - התעלו במהלך מחזורי החיים מלאי האור שלהם.

ובכן, איך אתם מתכוננים להתעלות?  זה פשוט כמו לחיות בדרכי האלוהים, או, כפי שאלוהים אומר "היו טובים".

"כמה שנים רבות יותר ייקח לכדור הארץ להגיע לייעדו?" אם ישנה תשובה מוחלטת, אין אנו יודעים אותה. אתם תחושו שהזמן עובר מהר יותר ויותר כשהפלנטה נכנסת למקום מואר יותר, לאחר  מכן למישורי אנרגיה עדיין מוארים יותר, ובנקודה מסוימת אתם תבינו שאתם נמצאים ברצף נצחי, של "פחות מרחק". ברגע זה, אחים ואחיות יקרים, לנסות לדמיין את החיים בהם כל דבר בקיום אוניברסאלי הוא סדרת התרחשויות סימולטניות, זה מזמין תסכול.  אתם יודעים ברמת הנשמה  שאלה החיים, אבל כאשר אתם נמצאים "מחוץ לזמן" כשמדברים באופן לינארי, אתם תשמחו ברגע שאתם שוב מודעים באופן מלא על החיים ברצף.

"כמה זמן זה ייקח לנו ולגאיה לעבור דרך המימד הרביעי לפני שאנו חווים את המימד החמישי? מצאתי ספר שהתייחס לכך ונתן את שנת 2032 כמועד בו אנו נתחיל להיכנס למימד החמישי". הנשמה גאיה לא עזבה אף פעם את המימד החמישי, רק גופה הפלנטרי עשה זאת, ואין אנו יכולים לומר עכשיו כמה זמן כדור הארץ יעבור דרך המימד הרביעי כיוון לא ניתן עכשיו לעשות בדייקנות את ההערכה בזמן לינארי לגבי מה נמצא ברצף. וישנו גם ההבדל המשמעותי הזה בין ההתעלות הפלנטרית והאישית.

מרבית עובדי האור, גם אם הם חושבים או לא חושבים על עצמם כאלה, נמצאים מודעים  ורוחניים בין האמצע - לדחיסות הרביעית הגבוהה, ובמקרים  מסוימים גבוה יותר, הנשמות שהגיעו מעולמות מתקדמים ביותר כדי לסייע בהתעוררותם של אנשי כדור הארץ. זה אינו נותן לאף אחד מכם המתנדבים חסינות לטווח המלא של רגשות אנושיים, ואפיזודות של עצבות, אכזבה, ייאוש או הרגשות של מתח אחרות שאינן מסכנות את מצבכם. אנשים שיכולים להתרומם זמנית מעל אתגריהם האישיים וחווית ההתהוללות הקצרה של העולם באושר של הדחיסות החמישית והתחושה  של קלילות כזו כך שאין מודעות של להיות בגוף דחוס.

באשר למועד של שנת 2032, לא היינו מסתכנים לנקוב בשנה קלנדרית בהקשר לכול שלב במסעו של כדור הארץ - או שלכם - בשל הקושי כפי שנאמר לעיל לשים מישורי אנרגיה משתנים לתוך מסגרת זמן לינארית.

"איך אני יכול לשכנע את קנאי הדת במשפחה שארמגדון/אפוקליפסה/אחרית הימים הם אינם מה שעומד לפנינו? אני לא רוצה שהם יישארו בחוץ כאשר ההתעלות מגיעה!" דברנו על תהליך ההתעלות כך שאין צורך להתייחס  שוב לכך,  אבל הצעתנו מתייחסת לכול אלה האהובים שסגרו את מוחם לכול דבר שאינו מתאים לדעותיהם לגבי דת או לגבי כול מערכת אמונה אחרת. שתפו את רעיונותיכם ואת הידע עם אנשים שמעוניינים, אבל בבקשה אל תנסו לשכנע מישהו שאינו פתוח להאמין כפי שאתם מאמינים. כול נשמה רשאית לנוע בקצב נוח לקראת הארה, ואם אין זה מוגשם במחזור חיים זה, זה יקרה באחר - אף נשמה "נשארת בחוץ" אי פעם - ואמונותיהם השונות לא משנות את קשרי האהבה שמאחדים נשמות.

אמא, אני רואה כי שאר הפריטים ברשימתך הארוכה קשורים להתעלות אישית וכמה הם דומים. אנו נענה לכול בלי הצורך עבורך להדפיס שום דבר, ואנו מתחילים עם מצב ההתפתחות של תרבות כדור הארץ. אלה הנמצאים בקצה הנמוך של הספקטרום עדיין נמצאים בדחיסות שלישית עמוקה, אלה שנמצאים בקצה הגבוה מתקרבים לזרמי האנרגיה הראשונים של החמישית. המצב של הרוב הגדול הוא בין האמצע - לדחיסות הגבוהה השלישית או הדחיסות הרביעית הנמוכה, הרבה יותר מתקדמים יחסית מכמה אנשים אשר תקועים במעמקי השלישית, כשהרטטים ממשיכים לעלות, התקדמות אבולוציונית תהיה מהירה יותר וגלויה יותר באוכלוסיה.

להתעלות אין קשר עם אריכות ימים פיזית; יש לה את כול הקשר עם כמה קרוב החלטות ופעולות האדם במהלך מחזור החיים דבקים בחוזה הנשמה.

לא, התעלות אינה דורשת שהאדם יהיה מודע לה. מיליונים רבים מתפתחים מבלי לדעת שהם כך. אם אין הם מקשרים את האמפתיה שלהם, ההתפתחות האינטואיטיבית שלהם, ההתחשבות והטוב לב שלהם עם התעלות בשעה שהם נמצאים על כדור הארץ, תהיה להם הבנה מלאה ברגע שהם נמצאים בנירוונה.

התעלות קורית במהלך מחזור החיים הפיזי, לא משהו שמגיע בבת אחת בסוף. זה אותו דבר עם רגרסיה (נסיגה) -  ולמרות שאין דבר כזה כמו "שיחה על ערש דווי אשר מצילה את נשמתו של האחד" מה שאדם עושה במהלך הימים או השעות האחרונות של גופו "מקבל אשראי" במידה שנכנס לחלק של נירוונה שמתאים לאנרגיה של מחזור החיים השלם של האדם.

מעבר לחיים הרוחניים אינו "התעלות אוטומטית". החיים בעולם הרוח של כדור הארץ הם כמו מחזור החיים הפיזי באזורים של רצון חופשי, ונירוונה מעניקה מגוון רחב מעין זה של פעילויות מעניינות ומסע מקסים שחלק מהנשמות מתמכרות לבידור ולעיקוף של הזדמנויות הלמידה הנהדרות של האזור. אין שיפוט כלשהו לבחירת סוג זה של חיים; אולם, לנשמות שעושות מאמץ מינימלי להתכונן לגלגול עוקב אין את היתרון של ההתעלות במחזור חיים זה כפי שעושות אלה שמתכוננות בחוכמה.

התעלות אינה עזיבה פיזית של כדור הארץ כדי לחיות בפלנטה בדחיסות גבוהה יותר, זו יציאה למסע עם כדור הארץ עבור תוחלת חיים שנבחרה בחוזה הנשמה. זו תפיסה מוטעית שישנם שני כדורי ארץ - "החדש" אליו בני האדם מתעלים וחיים באהבה ובשלום בשעה שהאנשים שאינם עושים זאת נשארים ב"ישן" בתוך אלימות, שחיתות ותאוות בצע.

אין "זמן סיום" בגין ההתעלות בהקשר של שאלות הקוראים, אלא בהקשר אחר יש. אין אתם אדם  שיש לכם נשמה, אתם נשמה בת אלמוות החווה מחזור חיים אחר בגוף. כל התגלמות - יכולה להיות אלפים רבים, אפילו מיליונים במגוון של צורות אלה, תרבויות ועולמות כה שונים ממה שאתם יודעים  שאין אתם יכולים לדמיין אותם - מעניקים צמיחה פוטנציאלית במודעות רוחנית ומודעת, ההיזכרות של מה שידוע ברמת הנשמה: אתם היבט אנרגטי של הישות העליונה של יקום זה ומחוברים בצורה מורכבת עם כול דבר בכול היקום הזה. כאשר נזכרים בכך באופן מלא, אתם מבינים שתמיד הייתם ולעולם תהיו היבט של התודעה המסיבית אשר היא הישות העליונה. אבל אין זה סוף מסעכם - היעד הסופי הוא ההתחלות הקוסמיות שלכם, אנרגית הבורא הטהורה של אהבה-אור, יודע הכול, אחדות כול יכול של הכול.

משפחה אהובה, נראה כי לגלות מחדש את ההבנה ברמת-הנשמה והחיים עצמם הופכים למורכבים ומלבלבים יותר כשאתם מתפתחים. זה להיפך - כול דבר הופך פשוט וברור יותר. המורכבות והבלבול נמצאים היכן שאתם, אתם הבריאה של מחשבותיכם, רגשותיכם והחלטותיכם. נכון לעכשיו, אפשרו לכוח שאין שני לו של אהבה להדריך אתכם בשמחה ובביטחון כשאתם ממשיכים להקרין את האור שלכם לכול כדור הארץ.

____________________

אהבה ושלום.
Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: 
suzy@matthewbooks.com


הערה מסוזי: מסר זה מפורסם "בזמן" כיוון שנסיעתי לביקור משפחתי נדחה עד לחודש מאי.
Translator:Gili

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/