Google+ Followers

יום ראשון, 26 באפריל 2015

Hebrew -- מסר של Matthew Ward מיום 25 במרץ 2015מסר של  Matthew Ward מיום 25  במרץ  2015


  Isis (דאעש); פילוג דתי; טרור, פשע; קנוניה, אילומינטי; קונגרס אמריקאי; גמישות של קרמה; חצבת, חיסונים, אוטיזם; פוטין, אובמה; עצים

ברכות אוהבות מכל הנשמות בתחנה זו, כאן Matthew. עדות לאור ההולך וגדל יכולה להיות מוסתרת על ידי מה שנראה כמהומה אינסופית, ואנו יודעים שברגעים אלה קשה לשמור בראש מחשבותיכם: האור מנצח. בחודשים הקרובים, תראו את זה בצורה ברורה יותר כשדיונים בדלתיים סגורות יתחילו לשאת פרי שתקבלו בברכה מכל הלב.

בשם הנשמות כאן, אני שמח לענות על שאלות והערות שהצטברו בזמן שאמי ביקרה את משפחתנו בדרום אמריקה. הרבה חששות הובעו בנוגע ל-  ISIS(המתרגמת- דאעש (Islamic State of Iraq and Syria-שמעשיהם מחזיקים קבוצה זו באור הזרקורים העולמיים. זה המקום שבו הם צריכים להיות, כאשר המשקל של העולם הוא נגד התנהגות ברברית והחברה שלכם יכולה לראות את הצורך למגר את השורשים שמהם זה נובעפלישות זרות, נקמה, קנאות, עוני ובורות.

אל תלכו שולל על ידי מי שבאופן מטעה מצביע על האיסלאם כעל הגורם מעשי הזוועה של דאעש מפרים את העקרונות הבסיסיים ביותר של דת זו. בדיוק כפי שניתן לצטט קטעים מהקוראן שקוראים להרג "הכופרים", כך אפשר לצטט קטעים מהתנ"ך שמצדיקים את הרג של אנשים שלא מאמצים את ההשקפה הנוצרית; ולמרות כל המחדלים והעיוותים של הרשומות המקוריות שהפכו לספרי קודש אלו, הם עדיין מכילים קטעים הדוגלים באהבה וכבוד. השחר של אמונה באלוהות אחת עליונה עוותה במהירות ע"י האופל, ודוגמות דתיות שהומצאו על ידי אנשים חמדנים תאבי כוח, לא על ידי אנשים "בהשראת" אלוהים או אללה, הפכו לכוחות מעוררי המחלוקת הגדולים ביותר בתרבותכם ועילה למאות שנים של רדיפות שלא יתוארו.

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/