Google+ Followers

יום חמישי, 27 בספטמבר 2012

24.09.2012
מסר מ- Matthew Ward מיום 24 בספטמבר 2012


תוכנית אב המקורית של תור הזהב; רפורמות מאוד חיוניות יגיעו בו-זמנית; שינויים עוקבים; מתן גילוי; רצון חופשי; מגבלות של ישויות אור מחוץ לפלנטה; חזונה של גאיה עבור כדור הארץ; אלימות בצפון אפריקה ובמזרח התיכון; רישומים של אשתו של ישו; בריאות בדחיסות של השלב הרביעי; חלוקה מחדש של עושר; התעלות כדור הארץ לתוך הדחיסות של השלב החמישי. 
  


1.              ברכות אוהבות מכל הנשמות בתחנה זו, כאן Matthew. ניתן לדמות את הנוף מנקודת התצפית שלנו להוריקן גלובלי עם מיליון עיניים, שטח רגוע בתוך סערה מסיבית: אלימות מתפרצת בצפון אפריקה ובמזרח התיכון, פעולות אקראיות של אלימות במקום אחר, כלכלה לאומית רופפת או פשיטת רגל, ממשלות שאינן יציבות, משטרים רודנים עדיין בשלטון, מספרים גדלים של פליטים.

2.              אולם, זה עצוב שתנאים אלה עדיין מטרידים את משפחתנו האהובה בכדור הארץ, אף אחד מהם לא צפוי היה בשלב זה של התעלות כדור הארץ מחוץ לדחיסות של השלב השלישי. נתיבה במשך כ-70 שנה האחרונות היה לתוך רמות רטט גבוהות בזו אחר זו והיא השיגה את רמת הקיצוניות החיובית והשלילית של הדואליות. בצומת זו בתוכנית האב המקורית של תור הזהב, רק קורטוב של שליליות, אם בכלל, היה עדיין על הפלנטה.

3.              יש לשנות את הזמן ושוב את התוכנית כדי להתאימם לתנאים השוררים בכדור הארץ. אנו דברנו במסרים הקודמים - אכן, Hatonnדיבר על כך במסר האחרון - בערך עיכוב של 10 שנים בייזום אמצעים גורפים כדי לשחרר את עולמכם מאלימות, מתאוות בצע, משחיתות, מרמאות, ממחלוקות, ממחלות ומפחד, כל מה שמיצר כמות עצומה של שליליות.

4.              הסיבה לדחייה בעשור בכך שלפני זמן רב כאשר הנשמות הסכימו לשחק את תפקידי האופל אשר סיפקו להמון הזדמנות לסיים את הקארמה של הדחיסות של השלב השלישי, סיימו חלק זה בהסכם שלהם.  החלק האחר היה, כי אז נשמות אלה יעבדו עם כוחות האור כדי להכין את כדור הארץ והמין האנושי עליו לתור הזהב.  לא הייתה אמורה להיות היום אלימות, מהומה, עוני או אפילו מזג אויר סוער, אם נשמות אלה היו מכבדות את מחויבויותיהן לסיים את פעילויות האופל שלהן ולהצטרף לעובדי האור. אבל הן לא עשו כן. במקום זאת, הם המשיכו לחולל הרס על הפלנטה וליצור יותר ויותר שליליות.

5.              התהליך של פילוס הדרך של המערכות הישנות  לחדשות  היה אמור להתרחש באופן יחסי בקלות לפני עשור, כאשר הרטטים הנמוכים היו אמורים להיות עם הרבה פחות השפעות ניכרות על אנשים ועל נסיבות. כיום, רטטים הרבה יותר גבוהים מאד מעצימים כל דבר המבוסס על שליליות, כאשר האנרגיה מגיעה לשיאה. אין זה יכול להיות אחרת - אנרגיה זו חייבת לסיים את עצמה במהירות כיוון שהיא אינה יכולה להגיע לחריקת בלמים באמצע הזרימה ואינה יכולה להיכנס לדחיסות של השלב הרביעי עם הפלנטה.

6.              השפעה נוספת של הדחייה היא שהסחרחרה של הדחיסות הקארמתית של השלב השלישי ממשיכה לעבור ממקום למקום. נשמות רבות אשר התגלמו במהלך 10 השנים האחרונות הגיעו בשביל הסיכוי להשלים את השיעורים של הדחיסות הקארמתית של השלב השלישי בהזדמנות חד פעמית חסרת תקדים אחת של תקופת חיים. הם בחרו בחיים מאוד קשים בהם ישיגו חוויות מאוזנות כך שהם יכולים פיזית ללוות את כדור הארץ לתוך תור הזהב או לעבור לנירוונה במצב התפתחותי של הדחיסות של השלב הרביעי.

7.              אם ניתן לקרוא לשני מצבים מתמשכים אלה "החדשות הרעות", החדשות הטובות הן, כי שום דבר מכך לא האט קורטוב קצב של כדור הארץ או סטה מנתיבו הקבוע. הוא מדויק להפליא במטרתו לצאת מהדחיסות של השלב השלישי זמן קצר לפני או זמן קצר אחרי סיומה של שנה זו, והוא יעזוב את השליליות מאחור.

8.              ההישג המדהים הינו במידה רבה בזכות מיליוני "עיניים שלוות בסערה הגלובלית", הנשמות אשר האור שלהן קורן בבהירות למרות המהומה סביבם. כל ישויות האור ביקום מכבדות אתכם היודעים שאתם עובדי אור והמיליונים אשר עדיין אינם מודעים שאלוהי החיים שלהם עזר לכדור הארץ להתעלות. אין שני ביקום הזה לעמידתכם האיתנה הקולקטיבית שלכם באור, במסירות, בסבלנות, באומץ ובהתמדה!

9.              זה טבעי לתהות איך ניתן לנקות את אי הסדר בו נמצא עולמכם בזמן הקצר שנותר לפני תחילת תור הזהב. זה לא יכול להיות. מעולם לא היו עומדים על מפתן דלתם כול היופי של עידן נהדר זה לברך אתכם, אבל בשל הדחייה של 10 שנים, גם לא יהיו שם השלבים המוקדמים של ההבדלים הגדולים בחייכם כפי שהמתכננים המאסטרים שיוו לעצמם מלכתחילה.

10.          לכן, תהיה ל"ניקוי", איך לומר, התחלה מאוחרת. אולם, עם השחרור של הטכנולוגיות שלכם משליטת האילומינאטי והסיוע של תרבויות אחרות והטכנולוגיות שלהם, מאמצים יכולים להתחיל בהרבה חזיתות בו-זמנית.

11.          הקדימות העיקרית היא לספק אמצעי הישרדות לאזורים מוכי מלחמה ולמחנות פליטים ולילידים ולשבטים נוודים הנמצאים במצוקה מפחידה.

12.          מלחמות יפסיקו, אבל יישאר הרבה לטפל בתוצאותיהן. יבוצעו בזריזות בניה או בניה מחדש של תשתיות של מדינות, של מרכזים מסחריים ובתים, לא רק עבור התושבים הנוכחיים, אלא גם פליטים יכולים לחזור לכפריהם או לערים בהם חיו, בתי חולים, בתי ספר, אספקה של מים נקיים ומזון יהיו בשפע.

13.          טיהור השחיתות בכלכלה הגלובלית תתרחש בד בבד עם הטיהור בממשלות כך ששטחים אלה של השפעה בעלת חשיבות בחייכם יוכלו להתחיל לפעול עם יושר וצדק הטבועים במנהיגים מוסריים ורוחניים.

14.          המים, האדמה והאוויר שלכם יטוהרו ופסולת רעילה כולל חומרים רדיואקטיביים, יאבדו מחומריותם. ינוקו שטחים בהם שגשגו מחלות עקב תנאי חיים שאינם סניטריים של המונים עניים.

15.          רפורמות אחרות שיונהגו במהירות כוללות סיום של פרקטיקות תרבותיות ומנהגים שאינם צודקים, פוגעים או קטלניים וביטול כל החוקים והתקנות הלא צודקים. ישוחררו מיליונים שעכשיו נמצאים בכלא בגין האשמות שווא או בגין עבירות קלות או כתוצאה מכך שהיו פשוט "בצד האחר" במלחמות - כן, יהיה קל לזהות את כול אלה שהם חפים מפשע!

16.          אלה יהיו בין השינויים הראשונים כיוון שהמצב העכשווי הוא בלתי נסבל עבור האנשים המושפעים ממנו. מצוקתם של מאות מיליונים של חיות - בסכנת הכחדה וחיות שנעשו חלק מהתזונה שלכם - זהו מצב נוסף שיטופל ברצינות.

17.          מבנים ראשוניים, בעיקר דיור לכול מי שעכשיו נמצא ללא קורת גג במדינתם או שנעקרו כתוצאה מאלימות, ומבנים רפואיים המיועדים לטיפול וללימוד, יהיו בסיסיים. סוגים אלה של דיור יוחלפו במהירות האפשרית במבנים הבנויים היטב.

18.          מקורות אנרגיה חופשיים ומתחדשים יחליפו את התלות הנוכחית בנפט ובגז טבעי. אמצעים שונים שגם ייושמו בקרוב יסייעו למאמציו העצמיים של כדור הארץ לשקם שטחים שניזוקו בנזק סביבתי חמור ביותר כך שהיבול יוכל לגדול בשפע, יערות יכולים לחזור לגדול, ונהרות יכולים לזרום כפי שהטבע התכוון.

19.          בהתאם לתוכנית האב המקורית של תור הזהב, כול השיפורים העצומים בעולמכם  היו צריכים להתרחש עד עתה.  הרשת הגלובלית של שחיתות שאפשרה לאנשי האופל לשלוט  כל כך הרבה זמן באנשים  הייתה צריכה להסתיים ואמיתות שהוחבאו זמן רב היו אמורות להגיע בשלבים על מנת לתת לאוכלוסייה זמן לקבל בקלות את המציאות.

20.          אתם מתקרבים לרצף, שבו אין יותר עשר מהשנים הלינאריות שלכם עבור כל מה שעומד להגיע בשלבים "מותאמים" - חייבים להתחיל בפתרונות ריפוי בכל המהירות והיעילות האפשרית.  מבוכה כלשהיא תהיה בלתי נמנעת עקב החיפזון להשיג את השינויים היעילים ביותר בדרך, אבל זה יהיה יחסית קצר.  השכל (המיינד) של האופל וליבם שינסה ליצור תוהו ובוהו כדי למנוע שינויים אלה, לא יהיה יותר על הפלנטה, והאנשים  שיהיו שם  יהיו בעלי אופי אוהב, עוזר ומשתף פעולה!

21.          אמי קבלה פניות רבות, חלקן זורזו על ידי הערותיו של Hatonn לגבי התזמון של הצגת המשפחה האוניברסאלית שלנו והאופי הנמרץ של הבחירות לנשיאות בארצות הברית, וחלקן באמצעות נושאים קשורים המתעוררים במוחות רבים. אנו שמחים לענות לשאלות בקטגוריות אלה.

22.          חברי המשפחה האוניברסאלית שלנו, אינם יכולים, וגם אינם רוצים "רק להגיע ולהתחיל להגדיר דברים נכון". התזמון של הנחיתות והאחים ואחיות שכבר זיהו את עצמם הינה החלטה של המועצה האוניברסאלית הגבוהה ביותר, אשר פועלת בהנחייתו של אלוהים. רק משיא זה של מודעות יכול התזמון המועיל ביותר להיקבע עבור רווחתם של כול אלה המעורבים בכך.

23.          אין כל קשר למטרה של מה שבדרך כלל מתייחסים אליו כ"גילוי" עם מערכת הפוליטית של אומה כלשהיא. המטרה היא להוכיח את מה שהתעלמו ממנו או הוכחש על ידי הממשלות - תרבויות מתקדמות רבות נמצאות ביקום זה וחלקם הינם בקרבכם.

24.          כן, סביר שתהיה המולה ניכרת כאשר הספינות נוחתות, אבל ייעשה מראש כול מאמץ על ידי חלק ממנהיגכם ועל ידי החוצנים שחיים ביניכם כדי למנוע "היסטריה המונית". אתם יכולים לעזור להכין את המשפחה והחברים בכך שתספרו להם שמספר רב של תצפיות על ספינות חלל במשך השנים מעידים שפני אנשים אלה מתרבויות אחרות הינם לשלום - אם הם לא היו כך, הם היו פולשים מזמן.

25.          בהתאם לחוק של הבורא אשר שולט על החיים ביקום זה, אף פעם ישויות מוארות  אינן מורשות להתערב בהחלטות הנעשות על ידי הרצון החופשי של אנשים כלשהם. זה כולל אפילו את חברי המשפחה האישית שלנו החיים על כדור הארץ הנוטים לכיוון החלטות שיניבו קושי רב שהם לא בחרו בחוזי הנשמה שלהם.

26.          החריג היחיד לחוק זה המכבד רצון חופשי הינו של הבורא עצמו - לא ניתן להשתמש בכך כדי להתחיל מלחמה גרעינית. בהתאם להחלטות הנעשות מרצון חופשי בכדור הארץ שנעשו לאחר "9/11" , שום מאמץ טרור גדול אחר לא יכול להצליח. בשני המקרים, זוהי אחריות הבורא למנוע כל הניסיונות מעין אלה. כדי לעמוד בייפויי כוח אלה, הוא הסמיך תרבויות עם טכנולוגיה המהווה אמצעי מניעה, והם הצליחו בכך ביותר מאשר תריסר הזדמנויות.

27.          מה שמותר לכול הישויות המוארות לעשות - ועושות זאת עם שמחה! - זה להקרין סרטי אנרגיה אור-אהבה לכול הנשמות על כדור הארץ כדי לסייע להם להעלות את תודעתם ולהשיג בהירות רוחנית. כול הישויות ברחבי היקום משתוקקות ברמת הנשמה להשיג שיאים גדולים יותר של מודעות רוחנית ותודעתית.

28.          אלה המקבלים את האור, מתחילים לפתוח את מוחם (מיינד) ואת ליבם, וזה מוביל להחלטות חכמות יותר ופעולות טובות יותר. אבל לכל פרט יש את הרצון החופשי לעשות את זה או לא - מעולם אין זה תפקידה של הישות אור להפעיל השפעה השונה מאשר שליחת תמצית אור-אהבה של הבורא.

29.          אתם לא יכולים למדוד את כמות האור ששולחות תרבויות אחרות לכדור הארץ, כך שאין בסיס למחשבה שאם הם היו מגבירים כמות זו, כל האופל היה מחוסל. מחשבה זו זונחת את הרצון החופשי שיש לכול אחד למעט בשני המצבים שנאמרו לעיל.

30.          גאיה, הנשמה של כדור הארץ, משתוקקת שכול צורות החיים שלה על הגוף הפלנטרי שלה, ישגשגו בשפע ויחיו בשלום, אהבה והרמוניה עם הטבע. הכשרת הקרקע לכניסתו של כדור הארץ לתוך תור הזהב וחשיפת חזונה של גאיה להתעלות בכל ההיבטים של הדחיסות של השלב השלישי, בין בהתבסס על בדלנות פוליטית, אידיאולוגית, תרבותית, סוציאלית, כלכלית או דתית.

31.          אם אתם רוצים שילדיכם ונכדכם יירשו עולם החופשי מכול האופל, אתם שותפים לחזונה של גאיה. אם אתם רוצים שמנהיגכם בכל רמה של שליטה מרמת הקהילה עד ללאומית והבינלאומית יפעלו בשיתוף פעולה לטובת הכלל של כול האנשים, אתם שותפים לחזונה. אם אתם רוצים לראות את פלנטת הבית שלכם משוקמת לגן עדן שפעם הייתה, אתם שותפים לחזונה. אם אתם רוצים אהבה, יושר, טוב-לב, נדיבות-לב והגינות שישררו ברחבי האנושות של כדור הארץ, אתם שותפים לחזונה. אם אתם רוצים שכול אחד יכבד את נשמות בעלי החיים ויחיה בהרמוניה עם כול הטבע, אתם שותפים לחזונה.

32.          עכשיו, אנו נטפל בקצרה בשאר השאלות שהופנו.

33.          אכן, לאילומינאטי הייתה יד בהתפרצותה של האלימות במדינות צפון אפריקה. בסיס הכוח ברחבי העולם התפורר, אבל סוכניהם "בלק אופס" מחרחרים ריב בכל מקום בו הם יכולים לתקוע טריז.  הפרסום של סרט פרובוקטיבי ואירציונאלי היווה גורם מניע לפיו הסוכנים הפעילו מניפולציה בקלות שגרמה לסערת אש של  עלבון בקרב מוסלמים רבים בשעה שרבים אחרים מאותה אמונה  הפגינו צער באשר לתגובות האלימות. זוהי דוגמה לאופן בו הרטטים הגבוהים השוררים מעצימים את כל המאפיינים וההתנהגות, עם ה"טוב" טוב יותר ועם ה"רע", גרוע יותר.

34.          הגילוי האחרון של חלק מהרישומים העתיקים שהזכירו את אשתו של ישו אינו "במקרה" - שום דבר לא קורה במקרה! זה "יצא לאור" כצעד ראשון שעשוי לעורר השראה אצל הנוצרים שיהיו קשובים לאמת לגבי חייו הארוכים של ישו עם אהובתו מרי מגדלנה וילדיהם.

35.          למרות שכול מקרה יהיה ייחודי כאדם עצמו, באופן כללי, מחלות כרוניות לא ירופאו מידית לאחר שהאנשים המושפעים מהן נכנסים לדחיסות של השלב הרביעי, אבל במידת מה תנאים אלה ייקלו לבריאות הקול. תהליך הדה-איג'ינג (ההזדקנות) יהיה גם הדרגתי, והצמיחה מחדש של איברים, גפיים ושיניים תהיה הדרגתית גם כן.

36.          הליכים רפואיים שוטפים וטיפולים לא ישתנו במפתיע בסוף שנה זו, אולם טיפולים וחומרים מועילים שעכשיו אסורים יהפכו בגלוי לזמינים. כן, זה כולל מריחואנה, ואנשים יבחרו להשתמש בכך לפי שיקול דעתם. חברות התרופות של האילומינאטי,  אשר יש להן השפעה עוצמתית על החלטות ה-[1]FDA, ה- [2]AMAוה-[3]CDC, הפכו את הכול ללא חוקי כיוון שזה יכול לפגוע ברווחיהם, והם לא יהיו בסביבה כדי לאכוף צווים אלה.

37.          הפער המוגזם בין העשירים לעניים יסתיים, אבל לא באמצעות לקיחת הכסף מאנשים שהרוויחו זאת באמצעים הוגנים והעברתו לעניים. איננו יודעים פרטים על תהליך החלוקה מחדש, אבל אנו יכולים להבטיח לכם שזה יהיה צודק ולא יתכחש לשום דבר שהעשירים הרוויחו ביושר. הכוונה היא להשיג מחדש את העושר הכמעט בלתי נתפס שנאסף ונצבר בברוטליות ובאופן בלתי חוקי, ולהשתמש בקרנות אלה לרומם את חייהם של העניים ברחבי העולם. החלוקה מחדש נפרדת גם מהמערכת המוניטארית החדשה המבוססת על מתכות יקרות וגם מהקצאה מחדש של משאבי הטבע של העולם שנשלטו על ידי האילומינאטי.

38.          איננו יודעים כמה זמן זה ייקח לפלנטה לעבור את הדחיסות של השלב הרביעי ולהיכנס לחמישי - זה תלוי בתודעה הקולקטיבית של תושבי כדור הארץ. בבקשה זכרו, עלייתה של הפלנטה מחוץ לדחיסות העמוקה של השלב השלישי וכניסתה לרביעי בפחות מ-80 שנה היא ייחודית ביקום זה! כמה תרבויות בילו אלפים רבים של שנים להגשים זאת, אבל לאף אחת לא ניתן סיוע נרחב, אינטנסיבי ורציף שקיבל כדור הארץ.


39.          זה לא יהיה מציאותי לחשוב כי המסע דרך הדחיסות של השלב הרביעי וגם לתוך החמישי יתרחש באותו מצמוץ של עין, אם נדבר באופן אוניברסאלי. ברגע שהפלנטה נמצאת יציבה בתוך הדחיסות של השלב הרביעי וכל הרפורמות העמוקות הסתיימו ברחבי העולם, והישויות המפותחות מאוד שהגיעו לעזור בהישגים אלה ירצו לחזור למולדתם. במשך יתרת המסע של כדור הארץ לייעדו בדחיסות של השלב החמישי, הוא יהיה לבדו וקצב ההתעלות שלו יהיה בהתאם לתודעה הקולקטיבית של אנשיו, אשר ישויות מפותחות אלה לא ייכללו ביניהם.

40.          משפחתנו האהובה בכדור הארץ, חיים עם אהבה ללא תנאי הינם אושר שאין כמותו. בקשתנו עבור כל אחד מכם, כי גם אתם תחוו זאת בקרוב.
______________________________________

אהבה ושלום

Suzanne Ward
Website:
The Matthew Books
Email:
suzy@matthewbooks.com
הערה: המסר התפרסם מוקדם יותר כי מנהל קבוצת יאהו יוצא לחופשה ולא יחזור עד 14 באוקטובר 2012.[1]  המתרגמת - FDA - Food And Drug Administration  - מנהל מזון ותרופות אמריקאי.
[2] המתרגמת - AMA-  - American Medical  Associationאיגוד הרפואה האמריקאי.
[3]  המתרגמת - CDC - Centers for Disease Control -  מרכז לבקרת מחלות.

Translação: Gili Weizman


Channel: Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books

Email: suzy@matthewbooks.com

יום רביעי, 5 בספטמבר 2012

01.09.12
מסר מ- Matthew Ward מיום 1 בספטמבר 2012

המטרה - תהליך ההתעלות; היעד של כדור הארץ הינו הדחיסות החמישית; סיוע מתמשך של החוצנים; תהליך הגילוי; Hatonn: היבחרו מחדש של אובמה הינו המפתח להגעת החוצנים; תוכנית אב של תור הזהב; פחד מרתיע את התפתחות הנשמה.

1. ברכות אוהבות מכל הנשמות בתחנה זו, כאן Matthew. כזו התרגשות באוויר עבור כל הנשמות המוארות - הספירה לאחור של סף תור הזהב של כדור הארץ הינה חודשים ושבועות, לא עשרות שנים, ואז שנים לאחר מכן, ההתחלה של התעלותה!

2. במיוחד בקרב נשמות שהתעוררו לאחרונה, אבל גם כמה עובדי אור נאמנים זמן רב, קיימות נקודות מבט שונות לגבי שני היבטים של הגשמה זו אשר הינה ייחודית ביקום זה: התעלות ascension עצמה ו-גילוי. כמה רואים זאת כיחיד, אירועים שאינם קשורים בעוד שאחרים חושבים שהתעלות הינה תהליך וגילוי הינו אירוע. אנו נדבר על נקודת המבט שלנו באשר לתהליכים מתמשכים אלה כשני צדדים של אותה מטבע, אם אפשר לומר כך.

3. בסוף 1930, תקופת שפל כלכלית גבתה מחיר יקר מחברתכם ועלייתו של הרייך השלישי בגרמניה הובילה לפלישה למדינות סמוכות. גאיה, הנשמה של כדור הארץ, ידעה מה מתבשל בשדה האנרגיה של הפוטנציאל שלה. היא ידעה שהגוף הפלנטרי שלה, שהיה כמעט נטול אור, היה מדי חלש מכדי לשרוד את מלחמת העולם השנייה הבלתי נמנעת וברוטליות אחרת שנבעה כתוצאה מאחיזה של האופל בתודעתה של האנושות.

4. זוהי הסיבה - וכאשר - היא זעקה לעזרה. התגובה המיידית היתה עירוי מסיבי של אור מציוויליזציות מרוחקות אשר איפשר לכדור הארץ להשתחרר מהדחיסות השלישית העמוקה ולאט התחיל לעלות לרמת אנרגיה גבוהה יותר, עם זאת עדיין מאוד דחוסה. זו היתה תחילת התעלותה.

5. עתה, אנו נתקדם במהירות לשנה זו הקרובה. במהלך ימיה האחרונים ותחילת הימים הראשונים של 2013, הפלנטה תטייל דרך החלון השמימי בין הדחיסויות השלישית והרביעית, שבו אניצי האנרגיה של שתי הדחיסויות יתמזגו במהירות, והיא תיכנס לדחיסות הרביעית, מקום בו מתחיל תור הזהב של כדור הארץ.

6. אולם אבן הדרך המפוארת הזו אינה הסוף של מסעה. ההתעלות תמשיך עד שהפלנטה תימצא בבטחה בתוך הדחיסות החמישית, היכן שגאיה נוצרה בימי קדם וכך גם הגוף הפלנטרי שלה. אחרי עידנים של הוויה בדחיסויות נמוכות אשר הלמו את התודעה הקולקטיבית של ציוויליזציות רצופות, הגוף של גאיה יחזור הביתה.

7. אכן, היציאה של כדור הארץ מהדחיסות השלישית תבושר בכל רחבי היקום המואר! אולם, הידיעה שתהליך מבריק זה ימשיך במשך שנים רבות, תמנע את התרחשות הדיכאון של אלה אשר מצפים לאירוע דרמטי שיתרחש ב-21 בדצמבר. כאשר שום דבר החורג מפרופורציות דינמיות יקרה באותו יום או ביום כלשהו אחר באותה מסגרת זמן צרה, כמה עצוב זה יהיה אם אלה המביאים בחשבון משהו מרהיב עין, ייעשו כה מדוכאים שהם יחליטו ברמת הנשמה להצטרף לאחרים אשר בחרו לא להישאר על הפלנטה בשל סיבות שונות.

8. אז עכשיו, הרשו לנו לדבר על גילוי. כיוון שזה קשור להודעה רשמית לגבי נוכחות של משפחתכם האוניברסאלית, עובדי אור רבים מרגישים ייאוש שסוף שנת 2012 קרוב, ועדיין ההכרה על כך לא יצאה מהמחבוא.

9. למרות שבסיס הכוח הישן של האילומינאטי נופץ, עדיין יש להם השפעה חזקה בכמה תחומים, שאחד מהם הוא בתקשורת. באמצעות דיכוי מידע, הם לא רוצים שייוודע שהם מנעו את מרבית האוכלוסייה שלכם מללמוד כי הנשמות מהציוויליזציות הרוחניות והאינטלקטואליות המתקדמות מקיפות את הפלנטה באלפי ספינות או עובדות זה בצד זה איתכם או חיות בכדור הארץ הפנימי. לכן, למרבית עולמכם אין ציפיות כלשהן לגבי פגישת בני המשפחה האוניברסאלית שלנו. לכן, קיים מחסור חמור בתודעה הקולקטיבית של ידע אמיתי לגביהן ומאוד מעט חושבים לקדמן בברכה.

10. זה, בשילוב עם אנשי האופל העקשנים המחזיקים בכמה מגזרים צבאיים אשר יכולים להוות סיכון לכם ולצדדים הנוחתים, ממשיך לעכב הודעה ונחיתות במספרים. אולם, ללא ספק, זה לא צמצם כהוא זה את הסיוע הנמשך של אחיכם ואחיותיכם!

11. צעדים חיוניים בתהליך ממשיכים בחשאי בשטח וצוותי הספינות ממשיכים להשתמש בטכנולוגיה על הסיפון להפחתת זיהום אויר רעיל וחסימה של תפקוד כלי נשק רבי עוצמה. הם מאזנים את ההשפעות של רעידות אדמה, מפחיתים את מהירות הרוח ומנווטים סערות גדולות מאזורים המאוכלסים בצפיפות, בשעה שעדיין מתירים את השחרור של אותה כמות של שליליות. קיים שיתוף פעולה קבוע בין האדמה ויחידות מודיעין השמיים המסכלים ניסיונות של "מבצעים שחורים" של האילומינאטי כטרור מאורגן והפסקות חשמל ממושכות או הפרעות במערכות התקשורת.

12. כדי שלא תעמעמו את האור שלכם האישי בגלל רגשות שליליים שנובעים כיוון שלא היה "גילוי" עד כה, אנו מבקשים מכם להרחיב את ההגדרה, חשיפה או גילוי, שתכלול את הביטוי שלכם "לבוא אל האור". זהו בדיוק מה שמתרחש מאז שכדור הארץ החל את מסלול ההתעלות שלו!

13. בשנים מוקדמות אלה, לא היתה ראיה לכך שמתרחש משהו בלתי רגיל, אולם כשהמשיך המסע של כדור הארץ ועוצמת האור גדלה, התחילו להיחשף פעילויות נבזיות שקודם לכן היו ידועות רק לעבריינים חורשי רע ולאלה שהושפעו במישרין. האופל המושרש זמן רב הגיע אל האור, מבלי להבין שהם גם מגיבים לרטט של האור, האנשים התחילו לפתוח את ליבותיהם ומחשבתם.

14. קחו בחשבון את השינוי ברחבי העולם בהתייחסות למלחמה. כוחות בני הברית המאוחדים של הרוח במהלך מלחמת העולם השנייה - להרוג זה פטריוטי ולמות זה מכובד - התפתחו לעצרות ומדיטציות גלובליות לשלום. קחו בחשבון כמה מידע רב הגיע לאור לגבי שחיתות בממשלות מרמת הקהילה עד לרמה הארצית, ובתאגידים רב- לאומיים ובתאגידים פיננסים. זוהו פדופילים בכמורה ובארגונים שפעם היו נחשבים האלוהים עבור ילדיכם, ואינדיבידואלים פעם חשבו להיות חונכים או אלילים נפלו כאשר האופי האפל שלהם נחשף.

15. עכשיו שימו גילויים אלה וכל האחרים בהקשר המתאים שלהם - היבט אינטגראלי של התעלות כדור הארץ. כשהפלנטה נוסעת דרך משטחים עוקבים של אנרגיה גבוהה יותר, יותר ויותר שטחי פשע ותנאים נתעבים שפעם היו חבויים הגיעו לאור. זה היה הכרחי כך שאנשים יוכלו לראות איך האופל שלט על חייהם, ולאור ההבנה הזו, הם התמלאו במוטיבציה לגרום לשינויים מיטיבים.

16. אנרגית האור של המודעות הגדלה של הציוויליזציה שלכם, שאיפות ומעשים העלו את התודעה הקולקטיבית לאורך מסע ההתעלות של כדור הארץ. רק לפני כ-70 שנה, היא היתה בפרפורי גסיסה! המעבר שלה מחוץ לדחיסות העמוקה השלישית לנקודת כניסה העומדת להתרחש לתוך הדחיסות הרביעית הינה הישג אוניברסאלי חסר-תקדים במהירות ובהיקף!

17. על ידי כך שרואים את הגילוי כחלק חיוני בלתי נפרד מתהליך ההתעלות, אין צורך שתהיה אכזבה או ייאוש כיוון שהכרה רשמית של נוכחות המשפחה שלנו טרם התרחשה. היו בטוחים, זה יקרה! קבלת הפנים הפומבית על ידי מנהיגי עולם ספציפיים תהיה נקודת שיא של תהליך הגילוי כולו, וכמוכם, אנו משתוקקים להשתתף באותו יום חשוב!

18. אנו אכן מבינים שהידיעה מתי? היא מאוד חשובה לכם, ואני בקשתי מ- Hatonnאם הוא יכול לעדכן אותנו על כך.

תודה ששאלת אותי, Matthew. ראשית, אני רוצה לומר כי אני מסכים עם כול מה שאמרת לגבי גילוי ומדוע קבלת פנים רשמית עדיין בהמתנה. ואני מודה לך שהסברת כי הצוותים שלנו בספינות עושים כל שביכולתם כדי לעזור לכם, בשעה שהם מחכים לנחיתה וגם צוותי הקרקע שלנו נושאים במעמסה. במשך עשור היינו מוכנים להעלות הצגה זו על הדרך!

אולם להתקדם למתי "יכריזו" עלינו בבטחה מהווה עדיין סוגיה, כמובן, אולם המפתח החדש הינו הבחירות הנשיאותיות בנובמבר בארצות הברית. חשוב שהנשיאות של אובמה תמשיך. אין לכך שום קשר לפוליטיקה במדינה זו או באחרת כלשהי! יש לכך כול מה שקשור לתוכנית האב של תור הזהב!

התוכנית היא בהתאם למה שרוצה גאיה, הנשמה של כדור הארץ. היא רוצה עולם של שלום כאשר לכל אחד יש חלק שווה וכל אחד מכבד את כל עולם הטבע שלה. המועצה האוניברסאלית העליונה בחרה כשחקן מרכזי נשמה עם מצב רוחני מאוד מפותח, חוכמה עתיקה וניסיון בהנהגת העולם בהרבה מחזורי חיים. הנשמה הינה ברק אובמה.

הוא נולד עם/ושומר על החזון של גאיה של כדור הארץ, ויש לו את ההשראה ואת הכישורים להשיג זאת. בחירתו מחדש היא הכרחית להתקדמות התוכנית מכיוון שהיריב שלו אינו מסוגל או מעוניין לבצע את השינויים שדורשת התוכנית.

אנו לגמרי אפוליטי ואנו לא ממעיטים בערכו של מיט רומני (Mitt Romney)! הוא ואלה ששותפים לדעותיו אינם בעלי מוטיבציה לשנות את הסטטוס קוו בהתייחס לכסף, וחוסר הצדק הכולל של מעטים עם ביליון וביליון עם מעט או כלום לא יכול להמשיך וזה לא ימשיך. כדור הארץ לא יאפשר את המשך חוסר האיזון.

אני חושב כי נדרש כאן יותר מהתמונה הגדולה. תוכנית האב כללה כמה אינדיבידואלים אשר גרמו לסוגים שונים של סבל אשר ייתן לנשמות רבות את ההזדמנות לסיים את הקרמה של הדחיסות השלישית ולאזן חוויות ממחזורי חיים אחרים כך שהם יוכלו להמשיך עם כדור הארץ. כאשר חלק זה של התוכנית הסתיים לפני כ-10 שנים, אינדיבידואלים אלה היו אמורים להצטרף לכוחות האור. הם לא הצטרפו וזו הסיבה מדוע מלחמות, דעות קדומות, תאוות בצע, נטייה למחלוקות, טרור ותנאים הרסניים של הדחיסות השלישית עדיין ממשיכים.

בהתאם לתוכנית המקורית, עד עתה הכול בעולם זה היה צריך להיעלם מזמן. היתה כוונה שכאשר אובמה הפך לנשיא, היתה לו תמיכה כלל עולמית לאחד אנשים מכול האומות ולהוביל את עולמכם לתוך תור הזהב. התוכנית קראה לכם ולנו להיפגש לפני 10 שנים ולעבוד ביחד לנקות את אי הסדר על הפלנטה שלכם שנגרמה על ידי שחקני כוח חומדי בצע ואדישים.

ובכן, אנו עדיין מחכים ומאמצי אובמה לבצע רפורמות נחסמו על ידי יריביו בקונגרס או האינדיבידואלים בעלי ההון השולטים במרבית חבריו באמצעות איומי רצח על משפחתו או מכוח הצבעת גוש. אובמה נכנע להחלטות שהם בניגוד למצפונו וראיית עולמו. אחרי שידע שיש לו ולמשפחתו את ההגנה שלנו, מוחו נרגע מדאגה עמוקה זו, אולם הוא עדיין היה צריך להתמודד עם עקשנות מפלגתית ושקרים בוטים או עיוות של עובדות.

זה מה שקורה על הבמה המרכזית בארצות הברית ממש עכשיו ומה שצריך להיות שם זה איך אומה זו תשתף פעולה עם מדינות אחרות כדי לייצב את המצב העלוב שהעולם שלכם נמצא בו! אם הופעתנו תיהפך חשובה לאובמה כדי לשמור על עמדתו, אנו נעשה זאת מספיק זמן לפני הבחירות. אם נראה שבחירתו מחדש וודאית, אנו נופיע זמן קצר לאחר מכן.

שוב, זה לא פוליטי! ברגע שאנו שם, חילוקי דעות הפוליטיים לא יהוו בעיה לשום מדינה. האמת לגבינו ומצבים רבים אחרים שיינתן גילוי לגביהם יהיו.

Matthew, זה הכי קרוב שאני יכול לבוא לפגישה כאשר נהיה "בשטח הפתוח". תודה לך על כך שנתת לי הזדמנות לדבר.

19. Hatonn, אנו מודים לך שהסברת לנו את המצב כה בבירור ולהבטחה שבין אם זמן קצר לפני או זמן קצר לאחר יום הבחירות, קבלת הפנים הרשמית של המשפחה האוניברסאלית שלנו קרובה! זה מסיים את דאגתנו שהנשמות עשויות לבחור לעזוב כאשר לא יקרה משהו דינמי ב-21 בדצמבר - הדרמה רבת הרושם תבוא עם ההצגה של משפחת "החלל" שלנו.

20. עובדי אור אהובים, אנו יודעים שתחושת הדחיפות להכרה פומבית של ציוויליזציות אחרות היא הרבה מעבר לסקרנות. זהו רצון עמוק לסיים את המלחמות את הסבל הנרחב ואת פעולות של אלימות אקראית.

21. כפי שהצהרנו במסרים קודמים, המשך נסיבות אלה נובע בחלקו הגדול מהרטטים השכיחים אשר מגדילים את המאפיינים של הדואליות והתנהגות - "טוב" מקבל טוב יותר, ו"רע" מקבל גרוע יותר. בהתאם למה ש Hatonnאמר לגבי העיתוי בתוכנית האב, זה נקרא רק "טוב נהייה טוב יותר" בשלב זה.

22. בשעה שהשנים הנוספות של האופל גרמו למצוקה נוראית להרבה אנשים, החשיבות הגדולה יותר היא כיצד הושפעו נשמותיהם. כאשר מחזור החיים קצר, טראומה וקושי רציני לא היו חלק מחוזי האנשים, החסד האלוהי נתן להם מעמד רוחני מפותח, וכאשר פעולות העבריינים היו מחוץ לחוזיהם, מעמדם הדרדר. כלומר, מחזור החיים הנצחי של הנשמה לא הושפע לרעה במהלך שנים נוספות של האופל, ורבים רבים מיליונים של נשמות לקחו דילוגים גדולים קדימה רוחנית ואינטלקטואלית.

23. אנו מרגישים שזה חשוב לדבר שוב על חוסר הצורך להרגיש פחד ממשהו. אתם ראיתם שהדאגות לגבי הטרור במהלך המשחקים האולימפיים היו לחינם. אנו מדרבנים אתכם לשים את כל התביעות מלאות הפחד והנבואות והדיווחים באותה קטגוריה - הם לא יתגשמו! אין זה אומר שלאילומינאטי אין כוונות לנסות לגרום לפחד. הכוונה היא שבדיוק כמו שניסיונותיהם הקודמים כשלו עקב ההתערבות של משפחת החלל שלנו מעל ועל פני הפלנטה, כך יהיה לכל התוכניות האחרות שלהם שיפגשו את הגורל עד שכל האופל ינוצח. ובקרוב זה יהיה!

24. הגעתם רחוק בהתעלות כדור הארץ, אפילו הפחדים של אינדיבידואלים רבים לא יכולים לעכב את הקצב הקבוע או לעקוף את מסלולה, אבל היא כן יכולה לעשות זאת לצמיחה של האינדיבידואלים במודעות רוחנית ותודעתית. אנו מחבקים את כולכם באהבה ללא תנאי, שהינה האנרגיה החזקה ביותר מכול האנרגיות ביקום זה. אם רק תקבלו זאת, אתם יכולים להיות חסרי פחד לגבי מה שעומד לקרות ולהסתכל קדימה בשמחה ובהתרגשות לימים הנותרים של שנה זו וכל השנים הבאות. אוה, הרשו לנו "לערוך" את עצמנו כאן - אין כינויי זמן לינארי ברצף שאתם מתקרבים במהירות, אז במקום שנים, אנו אומרים כל מחזורי החיים שיגיעו.

25. במשך המסע הארוך שלכם במחזור חיים זה, נסענו איתכם ברוח, ואנו שמחים איתכם שכל צעד מקרב את הכניסה המנצחת שלכם לתוך תור הזהב של כדור הארץ.

_____________________________________

אהבה ושלום

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

(הערה של סוזי: תור הזהב של כדור הארץ - החיים מעבר ל- 2012

(( Earth’s Golden Age—Life beyond 2012 הספר החמישי בסדרת ספרי Matthew, יהיה זמין בתוך כשבוע ב- eBook for Kindle on Amazon.com. הגרסה המודפסת תפורסם מאוחר יותר בסתיו זה.

לפני שבועיים התרגשתי בהשתתפותי ב "התמרה 2012 " ב- Pagosa Springs, CO. 150 איש בועידה הוסיפו המון אור לפלנטה!

אני גם ארצה ב"תרחיש 2012" בתאריכים 26-28 באוקטובר 2012 ב- Sedona, AZועידה זו תהיה פגישה נוספת של kindred spirits אשר האנרגיה מלאת אהבה שלהם תוסיף המון אור לכדור הארץ. www.the2012scenario.com.

התראיינתי לאחרונה ב -"בפלו לבן: נבואה אמריקאית" (“White Buffalo: An American Prophecy,”), המסע הרוחני של ארבעת האחים שנועד לגלות מה מבשרת עבור אמריקה החוכמה המקודשת העתיקה של Turtle Island’s. הסרט התיעודי יפורסם מאוחר יותר השנה.

אתר ההפקה: www.whitebuffalomovie.com

YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=HCdXXHHV7Gc
Facebook: https://www.facebook.com/WhiteBuffaloMovie

Translação: Gili Weizman


Channel: Suzanne Ward
Website:
The Matthew Books

Email: suzy@matthewbooks.com


invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/