Google+ Followers

יום ראשון, 16 בנובמבר 2014

19.10.2014


מסר של  Matthew Ward מיום 19  באוקטובר  2014

אבולה;; 2017; 2007 ;[1] ISIS   ;[2] NESARA     תכנית האב של תור הזהב של כדור הארץ; עשור של עיכוב, סיבה ותוצאה; ידיעה מוקדמת של אפשרויות בחירה חופשיות

ברכות אוהבות מכל הנשמות בתחנה זו, כאן Matthew. על פי רוב, סיקור התקשורת המרכזית של אבולה הוא פשוט; אבל כמו רוב הסוגיות העיקריות בעולם, זה מסומן בהאשמות פוליטיות, במיוחד בנוגע לכמה מקרים בספרד ובארצות הברית. בהתחשב בעולם הנייד שלכם, הופעת סימפטומים כמה ימים לאחר תחילת המחלה והדמיון שלהם לסימפטומים של מחלות אחרות, הופעת המחלה מחוץ למדינות המערב אפריקאיות המוכות בכבדות היה בלתי נמנע. ההיבט המעודד הוא שלקהילה הרפואית כבר ניתן פורום כדי להפיג את החשש שהמחלה יכולה להתפשט ולצאת מכלל שליטה. כמובן, אף אחד לא יכול לדווח ששוב האור מבטיח שהכוונה של האילומינטי ליצור מגיפה ופחד בעולם הוא כישלון.

הנטייה הפוליטית בהטלת אשמה היא חמה וכבדה יותר על ה- ISIS [1], שלא הצליח היטב במידת הדיווחים  לשכך את הפחד על כוונותיהם, ובצדק. כוחות אלה ימשיכו להתקדם עד שמאמץ אזורי של בעלות הברית יעצור אותם, וזה יגיע. הגורם הבסיסי, האור הולך וגובר, יתפרש כאינטרסים אנוכיים של מדינות שכנות, ואכן פרגמטיזם ייכנס לבימה.כשמנהיגים שנמנעים ממעורבות פעילה מבינים שכוחות ISIS יכולים להמשיך  את "מצב האסלם" המבוסס  טרור שלהם מעבר  לכל הגבולות שהם רוצים, מדינות פגיעות יקפצו לתוך הקלחת.

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/